Levende Tro

Levende Tro

LEVENDE TRO er et bibelgruppeopplegg laget av Misjonssambandet ung og iTro.

Hver samling består av bibeltekst, forslag til en lovsang dere kan lytte til, en kort tekst basert på tema i bibelversene, spørsmål til samtale og plass til å notere både svar, tanker og bønneemner.

Heftene varier mellom seks eller åtte samlinger. 

Levende tro har hefter laget spesifikt for tre ulike aldersgrupper; ungdomsskole, videregående skole og studenter. 

For ungdommer i alderen videregående skole er det laget syv hefter: Kolosserbrevet, Jeg Er, Romerbrevet, Treenigheten, Bergprekenen,I den kraft Gud gir og Forbilder i GT.

For studenter er det også laget et eget hefte, Urhistorien, som går litt dypere inn i historiene vi finner i 1. Mosebok. 

For ungdom i ungdomsskolealder har vi en egen linje vi kaller Levende Tro Basic. Der finner du heftene Å følge Jesus og Jeg tror jeg tror

Heftene er laget med fokus på litt forskjellige alder, men vi ser at heftene brukes av bibelgrupper, cellegrupper, husgrupper og lignende både oppover og nedover i alder.  

  

Pris

Alle heftene koster bare 20 kr stk og i tillegg påløper det porto etter hvor mange hefter du bestiller.