Unge japanske kvinner leker på stranden.

Siembra – fast givertjeneste for ungdom

Som Siembra-giver er du med på å støtte at barn og ungdommer i Afrika, Asia og Sør-Amerika får håp om en bedre hverdag og fremtid og en mulighet til å bli kjent med Jesus.

Hva er Siembra?

Siembra er NLM ung sin givertjeneste for ungdom. Pengene går til Norsk Luthersk Misjonssamband sitt arbeid for barn og unge i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Din gave er viktig! Ta kontakt med info@nlm.no for mer informasjon.

 

Jesus ba etterfølgerne sine om å gå og gjøre alle folkeslag til hans disipler, og han ba dem elske sine neste som seg selv. Vi tror at dette budskapet fortsatt gjelder for oss i dag.
Ved å gi av det vi har fått, er vi med på å gi Guds kjærlighet videre til andre.

Gjennom Siembra ønsker vi å gi unge mennesker omsorg, helse, skolegang, jobbmuligheter og et møte med Jesus – som kan vare livet ut!

Som Siembra-giver er du med og støtter barne- og ungdomsarbeidet Norsk Luthersk Misjonssamband driver sammen med lokale samarbeidspartnere i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

 Bli fast giver til Siembra

 

Det nytter

Og det nytter! Noen konkrete eksempler på hva Siembra-pengene har bidratt til de siste årene:

 • I en kommune i Etiopia har vi sammen med den lokale kirka støttet skolegang for jenter. Gjennom dette prosjektet har det de siste to årene skjedd en endring, slik at antallet jenter i grunnskolen har økt fra 33 til 44 %. (Les mer om prosjektet)
 • I Mongolia er det lite hjelp å få for folk med funksjonsnedsettelser, men gjennom et samarbeidsprosjekt med myndighetene fikk i fjor 100 personer med funksjonsnedsettelser flere rettigheter og hjelp til å kunne mestre hverdagen bedre. (Se video fra prosjektet)
 • Seksuelle krenkelser rammer dessverre altfor mange barn i Peru. De siste årene har over 1600 elever i Peru vært med på et opplegg som gir dem kunnskap og verktøy for å forhindre og håndtere seksuelle krenkelser.

I tillegg får mange flere barn og ungdommer en mulighet til å bli kjent med Jesus, og få en levende relasjon til ham.

 

Evangelisering og diakoni der behovene er størst

Gjennom Siembra vil vi bidra der behovene er størst. 

«De minst nådde» er et uttrykk som brukes om områder eller folkeslag der det er veldig få kristne og det er få muligheter til å bli kjent med Jesus. Det er disse folkeslagene som prioriteres. 

Samtidig går evangelisering hånd i hånd med diakoni, det er når begge deler er til stede vi kan snakke om en «helhetlig misjon». Diakoni kan handle om:

 • omsorg for lidende, fattige, hjelpetrengende og ensomme
 • skape bedre levevilkår
 • hjelp til utdanning
 • kamp mot urettferdighet 
 • vern av skaperverket

   

Mer enn enkeltprosjekter

Gjennom Siembra støtter vi ikke bare enkeltprosjekter, men er med på et helhetlig misjonsarbeid. Vi jobber:

 • ut fra bærekraftige, bistandsfaglige prinsipper 
 • med langsiktige forpliktelser
 • med et lokalt, gjensidig samarbeid
 • i tråd med FNs bærekraftsmål

  

Ulike prosjekter

Gjennom Siembra er du blant annet med på å støtte disse prosjektene:

 

 Bli fast giver til Siembra