Led vel

Ressursheftet "LED VEL"

Heftet gir svar på en bredde av problemstillinger knyttet til lagsarbeid, og vil både utfordre og inspirere leserne.


Det nye heftet inneholder over 20 lettleste artikler og veiledninger for de som ønsker å starte opp, utvikle, eller lede et kristent lagsarbeid på en trygg, målrettet og effektiv måte. Forfatterne er erfarne ledere, de fleste ansatt i NLM region øst. De ønsker med dette heftet å dele av sine erfaringer med andre ledere i små og store lag.

Her kan man lese om hvordan bruke sosiale medier, eller hvordan sette opp en god lagsplan for arbeidet. Hvordan rekruttere og lære opp nye ledere på en god måte, og tips til gode aktivitets- og andaktsressurser.

Gode organiseringsverktøy

Mange synes det er krevende å ha god kontroll på det organisatoriske rundt lagsarbeidet. I stedet for at det skal bygge seg opp som en stor utfordring gir heftet gode ressurser for å organisere seg godt og tidseffektivt. Her får du nyttige skjema, årshjul som du kan fylle rett inn i, eller gjøre til dine egne.

Investere i ledere

Det kan være utfordrende å komme inn i et lagsarbeid som leder. En må bare flyte med, føle seg litt dum og få slengt oppgaver i fanget. Noen takler det, mens andre kan oppleve dette veldig ubehagelig. I «LED VEL» får du tips til gode måter å innlemme nye ledere i et arbeid. Gi de gradvis mer ansvar, og god oppfølging underveis. For de som ønsker å bygge unge ledere vil vi også anbefale å ha utviklingssamtaler med disse. En enkel veiledning for dette finner du i heftet.

Fra tid til annen hører man om vonde hendelser som skjer i kristent lagsarbeid. Dette ønsker vi å arbeide forebyggende mot. Derfor finner du her gode retningslinjer for hvordan man kan være en trygg leder, hvordan søke politiattest for alle lederne og slik gi dere de beste forutsetninger for positive opplevelser.

Bestill eller støtt utgivelse av heftet

Ett eksemplar av heftet sendes gratis til alle våre lagsledere i regionen, men ønsker du å støtte utgivelsen kan du vippse til regionen #51325 og merke det med «LED VEL».

Ønsker du å bestille ett eksemplar, eller flere kan du bestille det ved å sende e-post til ost@nlm.no. Det koster 70 kr + porto. Vi sender ut så lenge vi har på lager.

Saker fra LED VEL på nett