Cheering

Inviter støttespillere til lagsarbeidet

En støttegruppe er en stor ressurs for et bærekraftig barne- og ungdomsarbeid. Her får du litt hjelp til hva en støttegruppe kan bidra med inn i ditt arbeid.

Denne saken er hentet fra ressursheftet LED VEL, som ble lansert i høst. Ønsker du å bestille heftet får du mer informasjon HER

En støttegruppe er en stor ressurs for et bærekraftig barne- og ungdomsarbeid. Det handler om å identifisere personer i lokalsamfunnet som ønsker å ta eierskap i arbeidet som skjer eller skal skje, slik at en kan styrke hverandre og jobbe sammen for å skape gode rammer for både ledere, frivillige, barn og ungdom.

I Markus 2 finner vi historien om den lamme mannen som blir heist ned gjennom taket for å få et møte med Jesus. De fire vennene og støttespillerne måtte gå kreativt til verks for at dette skulle skje, og de måtte stå sammen om det. Sånn er det også i lagsarbeidet, og derfor har vi lyst til å løfte frem viktigheten av, og veldig ofte muligheten for, å knytte til seg støttespillere i arbeidet.

Forskjellige

Ulike lagsarbeid omkring i NLM er nettopp det: ulike. De har forskjellige forutsetninger og ressurser, og derfor fungerer heller ikke en bestemt oppskrift i dette tilfellet. For noen vil det være naturlig å hente støttespillere fra forsamlingen de er en del av, mens andre vil måtte lete andre steder.

Spørsmålene er likevel de samme: Finnes det noen i lokalområdet som vil være med å be for arbeidet? Noen som kunne hentet og kjørt ungdom som bor et stykke unna til ungdomsklubben? Noen som vil lage mat én gang i måneden, sånn at ungdomslederne får mer tid sammen med ungdommene? Noen som kan være tilgjengelig for forbønn og samtale, både for barn/ungdom og for lederne?

Uansett hva en har kapasitet og mulighet til, tror vi at et økt fokus på hvordan en kan invitere andre til å bidra i arbeidet vil bli til velsignelse for alle parter.

Vi er gjensidig avhengige av hverandre for å bære barn og unge frem for Jesus. Ved å invitere flere til å ta del i arbeidet, samt løfte frem hva Gud allerede gjør gjennom det, kan vi få stå enda flere sammen om å bære båren et stykke på veien til Jesus.

NOEN KONKRETE TIPS TIL HVA EN STØTTEGRUPPE KAN GJØRE:

  • Lag en bønnegruppe på Facebook som en holder oppdatert ukentlig eller månedlig, med en lengre oppdatering etter hvert halvår.

  • Arrangere en månedlig samling hvor støttespillere og ledere i arbeidet kommer sammen for å be, spise sammen og oppmuntre hverandre.

  • Ta på seg faste arbeidsoppgaver (økonomi, logistikk, matlaging). Andre har ikke slike muligheter, men kan ta mindre grep for å knytte til seg støttespillere utenfra.

  • Gi lagslederen en medvandrer/mentor utenfor arbeidet som følger han/henne opp.

  • Lag en Facebook-gruppe med mennesker som har sagt ja til å hjelpe sporadisk, hvor en deler behov etter hvert som de dukker opp.