ballonger

Ta med laget på leir

La leir bli et boost for lagsarbeidet ditt! Se på leir som en invitasjon til en utvidet lags-samling. Dette vil laget vinne på i lang tid etterpå!

Denne saken er hentet fra ressursheftet LED VEL, som ble lansert i høst. Ønsker du å bestille heftet får du mer informasjon HER

La leir bli et boost for lagsarbeidet ditt! Se på leir som en invitasjon til en utvidet lags-samling. Over en helg spiser, synger, hører forkynnelse, leker og bygger vi vennskap sammen. Dette vil laget vinne på i lang tid etterpå.

Et høydepunkt

Leir er et friskt pust i hverdagen, både sosialt og åndelig. Vi ønsker at barn og unge i NLM skal få gjøre og oppleve ting på leir som de ikke vanligvis gjør til hverdags. Enhver som har hentet barn fra leir vet at mesteparten av kjøreturen hjem blir brukt til ivrig samtale om alt man har lært og opplevd, samt tusen halvgode repetisjoner av samme sang. Vi håper at man i de lokale lagene ser den entusiasmen som oppstår på leir og ønsker å dra nytte av den. Bare kreativiteten setter grenser her.

Bli med laget ditt

Én av måtene man kan gjøre dette på er ved å selv stille som leder på leir og invitere med seg laget sitt. Det er mange som synes det er skummelt å reise alene eller uten voksne ledere de kjenner fra tidligere. Her har du mulighet til å legge til rette for gode opplevelser.

Å reise på leir sammen knytter folk sterkere sammen – både ledere og deltakere. Barn som har reist sammen på leir vil antageligvis få en nærere relasjon når de kommer hjem. Dette kan spilles videre på i lagsarbeidet i form av samtale- og undervisningsgrupper. Om barna er for små for de store refleksjonssamlingene, kan de likevel være med på å inspirere og lære andre. Hva lærte vi på leir? Skal vi synge den sangen med de morsomme bevegelsene? Vil dere være med på å lære bort bevegelsene til de andre barna?

Et berikende samspill

Gjennom lagsarbeid får barn og ungdom det jevnlige påfyllet, og bygget opp en uvurderlig relasjon til lederne de møter på fast basis. Gjennom leir får barna en opplevelse av at de er en del av et enda større fellesskap enn det de hører hjemme i lokalt. Dette vet vi at er en viktig opplevelse for mange barn og unge.

Vi i Region øst ønsker at leir og lagsarbeid skal utfylle hverandre og jobber derfor for at barn og unge i regionen vår skal få i både pose og sekk. I leirarbeidet betyr det at vi hvert år arrangerer cirka 35 leirer for barn og ungdom i alderen 3–18 år. Vi har alternativer for alle. Vi har fem leirsteder, én folke- høyskole og to bibelcamper. Sjekk ut www.nlm.no/leirost for å finne leirer som passer for laget ditt.