Mange hengelåser

Verv og frivillige

Hva vi lagrer og hvorfor

Personer som har frivillige oppgaver i NLM i form av tillitsverv i lokale misjonsfellesskap, styreverv, lederoppgaver på arrangementer og oppdrag som ulønnede forkynnere, registreres i vårt person- og kunderegister. De vil bli registrert med navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer for å kunne formidle nødvendig informasjon fra organisasjonen. Fødselsdato og kjønn lagres for å kunne fordele oppgaver der det er nødvendig å ta hensyn til kjønn og alder. I tillegg registreres det start- og eventuell sluttdato for et verv og sted og datoer for arrangementer en hadde lederoppgaver på.

Politiattest

Frivillige medarbeidere som har oppgaver blant barn og unge eller blant funksjonshemmede, blir bedt om å levere politiattest. Politiattestregisteret inneholder navn, fødselsnummer, dato for utstedelse av attest og hvilke frivillige oppgaver en hadde på det tidspunktet en leverte attest. Politiattestregisteret blir lagret med særskilt beskyttelse, og bare medarbeidere som har ansvar for å administrere oppgaver som krever slik attest, har tilgang til å sjekke om det er levert politiattest.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysninger om tillitsverv, styreverv og opplysninger om levert politiattest oppbevares i hele organisasjonens levetid.

Opplysninger om lederoppgaver på arrangementer slettes fra kunde- og personregisteret etter fem år. Etter fem år flyttes navn og fødselsdato på deltakere og ledere over i et separat register som bare personalleder og generalsekretær har innsyn i. Vi tar vare på denne informasjonen for å ivareta sikkerheten og rettsvernet til våre deltakere og ledere, og den vil utelukkende bli brukt til dokumentasjon i tilfeller der det er påkrevd. Dette er en del av våre rutiner for å forebygge og håndtere seksuelle krenkelser.