Mange hengelåser

Personvernerklæring

Personvernerklæring Norsk Luthersk Misjonssamband og Norsk Luthersk Misjonssamband ung.

I Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet) og Norsk Luthersk Misjonssamband ung (Misjonssambandet ung) ønsker vi å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Vi tilbyr derfor mange ulike aktiviteter og måter å engasjere seg på i arbeidet med å nå denne visjonen. Du kan blant annet følge arbeidet vårt gjennom blader og nyhetsbrev, bidra ved å gi gaver eller ta på deg frivillige verv. Mange er medlemmer i lokale fellesskap eller i Misjonssambandet ung. Noen er også medlemmer i NLM trossamfunn eller døpt i en av våre forsamlinger. Andre igjen deltar på leirer eller arrangementer.

For å kunne tilby disse tjenestene må vi behandle en del personopplysninger. Vi ønsker å være tydelige på hvilke opplysninger dette er, hvorfor vi trenger dem, hvordan de brukes og hvor lenge vi lagrer opplysningene. Som bruker av våre tjenester skal du kunne være trygg på at vi tar ditt personvern og dine rettigheter på alvor.

I denne personvernerklæringen vil du finne informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. For å gjøre det lettere å finne frem har vi samlet informasjonen om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har, og hvordan du kommer i kontakt med oss, i første del. I andre del finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler i de ulike tjenestene vi tilbyr.