Glade barn klemmer
Til hans ære

Vi ønsker dere alle en velsignet sommer! På ferietur, på jobb eller i frivillig arbeid, la oss leve våre liv til hans ære. Du vil finne inspirerende og oppbyggelig lesestoff her på nlm.no hele sommeren.

Håndflater vendt opp
BE370 – et nasjonalt bønneløft

En time hver dag i et helt år vil vi be for både Misjonssambandet og Generalforsamlingen i 2022. Alle kan melde seg til å være i bønn en av timene.

Finn ut mer

Misjonssambandets retningslinjer ifbm. korona

Her finner du en gjennomgang av hvordan koronapandemien påvirker Misjonssambandets arbeid, oppdatert etter til enhver tid gjeldende regler. Du finner også lenke til våre smittevernsveiledere for aktiviteter og arrangementer.