Mann i åker

Fast giver-kampanje

Ressurspakke for fronting av fast givertjeneste i fellesskapene, særlig ifbm. en kampanjedag.

 

Den andre helgen i februar 2020 oppfordres misjonsfellesskapene i NLM til å gjøre en ekstra innsats for å skaffe nye, faste givere. Det har i den forbindelse blitt laget en ressurspakke med materiell særlig med tanke på denne dagen.

Merk at man kan benytte seg av det man ønsker av ressursene og "plukke og mikse" avhengig av hva som passer med møteplaner og lokale forhold.

NB! Ressursene er beregnet på å kunne brukes når som helst man ønsker å gjøre et fremstøt for fast givertjeneste.

Vi anbefaler også å ha et "verveteam" i de fellesskap der dette er mulig og ønskelig.

Les mer om fast giver-kampanjen her.

Ressurser til nedlasting

Kampanjefilmer