Globe

Oppvekst i utlandet

I 2008 startet Norsk Luthersk Misjonssamband et prosjekt med fokus på dem som har hatt oppvekst i utlandet. Prosjektperioden gikk fram til 31. desember 2010.

Prosjektet handlet om personer som alle har bodd kortere eller lengre tid i to eller flere kulturer:

• barn av misjonærer
• barn som har bodd på internat ved en norsk skole i utlandet
• barn som har vært elever ved en av de norske skolene i utlandet