Mørkhudet kvinne med hijab ser ut vinduet

Kurs/informasjon

Det arrangeres med jevne mellomrom ulike kurs og seminar i regi av NLM og andre aktuelle organisasjoner med fokus på det flerkulturelle arbeidet.

På denne siden vil vi informere om ulike kurs og seminar som vi ser er aktuelle i det flerkulturelle arbeidet.

 

Aktuelle kurs:

 • Flerkulturelt læringsnettverk – i samarbeid med Frikirken. Oppstart høst 2021. Læringsnettverket er for forsamlinger (misjonsfellesskap) som enten har eller ønsker å starte et flerkulturelt arbeid. Hovedfokuset vil være å nå muslimer i Norge. Hvordan kan ditt fellesskap utvikle gode relasjoner og dele evangeliet med muslimer? Hvordan kan vi vise omsorg for nye troende og disippelgjøre dem? Hvordan kan vi sørge for å ha gode fellesskap, hvor nye troende finner sin plass? Dette er noen av spørsmålene det vil jobbes med i læringsnettverket. I tillegg til å dele erfaringer med hverandre, vil det gis undervisning og opplæring på dette feltet.

  Deltakerne fra hvert fellesskap vil sammen sette seg mål for flerkulturelt arbeid i sitt fellesskap. Målet er at hvert enkelt fellesskap som deltar skal kunne bli bedre utrustet til å utvikle et godt innvandrerarbeid blant muslimer, ved å lære av hverandre, bli inspirert og dyktiggjort. Læringsnettverket vil være et toårig løp, med én fellessamling i hvert semester. I første runde planlegger vi for mellom 5-10 forsamlinger og 3-6 deltakere fra hver forsamling. Denne gang blir samlingene på Østlandet, men alle er invitert til å bli med. Første samling er planlagt høsten 2021.

  Les mer her.

  Last ned brosjyre.

  Velkommen til å ta kontakt om du ønsker mer info.

 • Al Massira er tittelen på en ressurs som består av undervisning gjennom blant annet korte filmer og samtaleopplegg. Det holdes regelmessige Al Massira-kurs i Norge for dem som ønsker å bruke ressursene. Kursene arrangeres i samarbeid med Norme. Er du interessert i å være med på et kurs? Send oss en epost på flerkultureltnorge@nlm.no.
  Les mer på https://www.almassira.org. (Engelsk side)

 

 • Kom og Følg Meg er et disippelkurs spesielt egnet for troende med muslimsk bakgrunn. Det tar opp veldig mange sentrale temaer knyttet til livet som kristen. Vi arrangerer fysisk og/eller online kurs som gjør deg kjent med innholdet og utruster deg til å gjennomføre kurset med dine venner. Er du interessert i å være med på et kurs? Send oss en epost på flerkultureltnorge@nlm.no. Les mer på https://www.come-follow-me.org/ (Engelsk side)

 

 • Fellesskapskonferansen. På denne konferansen vil det flerkulturelle arbeidet være en del av programmet og ha et eget nettverk. Se her for mer info.

 

 • NLM har et flerkulturelt nettverk der målet er å lære av hverandres erfaringer. Du er hjertelig velkommen til å ta del i dette nettverket. Ta kontakt for mer informasjon. flerkultureltnorge@nlm.no

 

Kjenner du til et flerkulturelt kurs eller seminar som holdes regionalt eller i nærheten av deg? Meld fra til flerkultureltnorge@nlm.no