Undervisning

Connect kobler oss sammen

Connect! 18.-20. mars fikk vi virkelig kjenne at navnet vårt passer. Vi fikk «koble på» og kjenne på den gode forbindelsen – med hverandre og med Gud.

Strand leirsted var badet i sol, og våren smilte til oss. Perfekt start! Rundt 30 mennesker samlet – 5 team fra 5 ulike forsamlinger, samt noen gjester og ledere.

Connect – kort forklart:

Et læringsnettverk hvor vi ønsker å utruste, motivere og inspirere forsamlinger i sitt flerkulturelle arbeid – spesielt i møte med muslimer.

Toårig løp, med fire fellessamlinger (en hvert semester) og oppfølgning underveis. Forsamlingene som deltar sender et fast team på 3-5 personer.

Fokus på relevant undervisning, nettverksbygging og godt fellesskap.

I samarbeid med Frikirken. Fordi vi kan høste av hverandre.

 

Et læringsnettverk hvor vi ønsker å utruste, motivere og inspirere forsamlinger i sitt flerkulturelle arbeid – spesielt i møte med muslimer.

Toårig løp, med fire fellessamlinger (en hvert semester) og oppfølgning underveis. Forsamlingene som deltar sender et fast team på 3-5 personer.

Fokus på relevant undervisning, nettverksbygging og godt fellesskap.

I samarbeid med Frikirken. Fordi vi kan høste av hverandre.

 

Fra relasjon til vitne

På første samling, høsten 2021, var temaet hvordan vi kan bygge vennskap og relasjoner med muslimer. Vi kalte det «relasjonsrommet». Nå tok vi et steg videre – til «vitnerommet» – hvor vi delte erfaringer og fikk undervisning om hvordan vi kan dele troen på Jesus med våre muslimske venner.

Blant annet lærte deltakerne å bruke et kursopplegg som heter Al Massira. Vi fikk også knytte vennskap med noen konvertitter som delte sine vitnesbyrd med oss. Det var sterkt og veldig lærerikt.

Gjennom helgen hadde vi også fellesskap med bønn, lovsang og Guds ord. Vi prøvde å modellere hvordan vi kan gjøre en flerkulturell gudstjeneste med ulike innslag av sang og deltakelse. Det var spennende!

Til høsten skal vi til rom 3 – disippelrommet, før siste samling om et år handler om ledertrening og inkludering i våre forsamlinger.

Øvelse
Privat

Et sted for oppmuntring og fellesskap

Mer enn undervisning handler Connect om å komme sammen for å oppmuntre hverandre. Derfor er måltidene og fellesskapet så viktig. Teamene som deltar har et ønske om å sette fokus på det flerkulturelle arbeidet i sine forsamlinger. Dette er ofte et krevende arbeid og vi ser hvor viktig det er å stå sammen og heie hverandre frem.

 

Respons fra en deltaker:

«Connect-kurset gir oss masse god opplæring og tvinger oss til å sette konkrete mål for hva vi ønsker for menigheten vår i møte med muslimer. Vi blir tryggere på, og utfordres til å investere tid i vennskap og gode samtaler med muslimer vi allerede har naturlig omgang med i nabolaget. Likevel tror jeg det er møtet med tidligere muslimer som nå er tydelige Jesus-etterfølgere som har gjort sterkest inntrykk på disse samlingene. En sa det sånn: "Jeg trenger mer enn kirkekaffe" og "Fint å se deg, fint å se deg!". Gud gi oss vilje og varme til å svare på dette kallet.»

(Ingrid Johanne Myra, Misjonshuset Kristiansand)

  

Les mer her om Connect her.

Ta kontakt for mer info: flerkultureltnorge@nlm.no