Kort og godt

Kort og godt - Bibelfortellinger

«Kort og godt Bibelfortellinger» er et andaktsopplegg for barn.

Det inneholder forslag til 40 samlingsstunder og inkluderer et stort kart over Israel på Jesu tid (trykket på stoff, 150 * 90 cm). Andaktene er laget med tanke på barn i førskolealder, men kan også brukes i arbeid med større barn. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom NLM-barnehagene og NLM Ung.

 

Normalpris for opplegget er 800 kroner. Introduksjonspris fram til 1. september 2019 kroner 600. I tillegg kommer det et tillegg for porto. 

 

Bestillingsskjema finner du  her.

Spørsmål eller problemer ved bestilling kan stilles til ung@nlm.no eller ring 22 72 00 00.