Jenter former hjerte med hendene

Ressurser og hjelp

Her finner du viktige dokumenter som kan være greit å ha til arbeidet i det lokale fellesskapet.

Retningslinjer

Alle fellesskap som mottar frifondmidler gjennom Misjonssambandet ung må følge retningslinjene som er vedtatt av landsstyret.

 

Retningslinjer for bruk av Frifondsmidler

Vedtekter

Misjonssambandet ung har utarbeidet normalvedtekter som alle fellesskap kan bruke. 

Hvert lokale fellesskap må ha gjeldende vedtekter dersom det vil søke om frifondmidler. Dere er velkomne til å bruke disse normalvedtektene og vedta dem for deres fellesskap. Det er fellesskapets styre (eller leder, dersom det ikke har styre) som bestemmer seg for å bruke disse vedtektene for sitt fellesskap. Dere kan endre dem etter som dere ønsker selv. Men dersom dere endrer dem eller lager egne vedtekter, og dersom dere ønsker å søke om frifondmidler, må dere sende en kopi til oss,  jf. LNUs retningslinjer, punkt 9: «Dersom lokallaget har egne vedtekter skal disse oppbevares sentralt.» I tillegg, dersom fellesskapet skal være medlem av Misjonssambandet ung, må egne vedtekter inkludere lover som er like normalvedtektenes §2 og §3.

Regnskap

Det kreves at fellesskapene har en viss oversikt over midlene de får i støtte og hva det brukes på. Dette er ikke et regnskap som skal sendes inn eller trenger revisjon, men det brukes for selv ha en oversikt og for å kunne vise til eventuelle kontrollører fra LNU (Frifond) hva pengene er brukt på.

Regnskapsmal i Excel - med veiledning, regnskapseksempel og tomt regnskap til utfylling kan du få tilsendt ved å henvende deg til ung@nlm.no.

Det går også an å føre regnskapet på papir, men da vil du måtte regne ut alle summene selv på kalkulator.

Mal på medlemslister

For å kunne søke om Frifond må fellesskapet ha tellende medlemmer. Disse må betale en årskontingent på minimum kroner 50.- hvert år. I tillegg kreves det at man har følgende informasjon om medlemmene; navn og adresse og fødelsdato. Leder må også signere for at årskontingenten er betalt.

Under er en ny excel-mal som er lur å bruke for medlemsregistrering. Denne er enkel å importere rett inn i årsrapporten i det nye systemet. Ikke gjør endringer på kolonneoverskriftene, da fungerer importeringen best.

Excel-mal: Importmal frifondmedlemmer