Mann klargjør nattverdsutstyr.

Liturgiordninger

Her finner du liturgiordninger og -ressurser utarbeidet til bruk i forbindelse med ulike markeringer i forsamlinger og andre misjonsfellesskap i NLM. Liturgiene finnes på både BOKMÅL og NYNORSK.


Forord

Forordet til liturgiordningene er signert av NLMs generalsekretær og leder for NLM Norge (per januar 2012). Det anbefales å lese det først:

Forord til liturgiordninger for NLM.pdf

Ressurs for gudstjeneste

Konfirmasjonsliturgi

Salving

Gravferd

Vigsel / forbønn for ekteskap