Stor bygård med plakat: "How are you, really?"

Støtteordning

Retningslinjer for økonomisk støtte

Norsk Luthersk Misjonssamband vil gi tilbud om økonomisk støtte for utgifter til bearbeiding av vanskelige opplevelser i forbindelse med oppvekst i utlandet mens foreldrene tjenestegjorde for Misjonssambandet.

  

Økonomisk støtte omhandler:

  • Utgifter til behandling/oppfølging av fagperson og/eller
  • Reiser tilbake til oppvekstlandet

  

Totalramme for utbetaling er 40 000 kr per person.

  

Organisasjonene vil i enkelttilfeller kunne gjøre unntak fra retningslinjene ut fra en helhetsvurdering.

  

Søknad om støtte sendes til Norsk Luthersk Misjonssamband ved leder utland (lederutland@nlm.no).

  

Støtte til behandling

Søknad om støtte til behandling sendes fortrinnsvis før behandlingen starter. Misjonssambandet kan være behjelpelig med å etablere kontakt med en fagperson. Primært bør autorisert helsepersonell benyttes, og fortrinnsvis de som kommer inn under offentlige refusjonsordninger. Utbetaling skjer på bakgrunn av søknad.

 

Støtte til reise tilbake til oppvekstlandet

Støtte til reise tilbake til oppvekstlandet kan gis fortrinnsvis etter henvisning fra fagfolk og som et ledd i bearbeidingen av erfaringer fra barndommen. Støtten gis til personer som pga disse erfaringene har lidd tap på ulike måter.

 

Saksbehandling

Leder utland vil i samarbeid med personalleder og generalsekretær behandle søknader som kommer inn. Alle saker vurderes fortløpende.

  

Vedtatt av ledermøtet 23.05.2023