Bil i afrikansk kveldslandskap

Åpen søknad – nye utsendinger

Misjonssambandet ønsker å komme i kontakt med nye utsendinger.

Norsk Luthersk Misjonssambands (Misjonssambandets) visjon er "Verden for Kristus". Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 4 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.

Vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere som ønsker å reise ut som utsendinger. Et naturlig første steg kan være å ta kontakt med enten personalavdelingen eller aktuelle regionledere, for å høre mer om arbeidet og hva som kan være aktuelt, samt hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utreise.

Vi publiserer ledige stillinger på våre hjemmesider. Hver annonse vil beskrive det konkrete behovet på felt, hvilke arbeidsoppgaver som inngår og ønskelige kvalifikasjoner. I den enkelte stillingsannonsen vil du finne kontaktinfo om du ønsker mer informasjon om den konkrete stillingen. Er flere stillinger aktuelle, holder det å sende én generell søknad og heller spesifisere hvilke stillinger som er interessante.

Vi tar også imot generelle/åpne søknader som ikke er rettet mot en spesifikk stillingsannonse. Slike prosesser tar ofte litt lengre tid, for da må den enkelte søknaden vurderes opp mot nåværende og fremtidige behov på de ulike feltene.

 

Se relevante dokumenter om det å skulle bli utsending.

Om å jobbe i Misjonssambandet

Søknadsprosessen

Passer jeg som utsending?

 

Forutsetninger for utreise:

 • På generell basis er det ønskelig at søkere har en formell utdanning på minimum bachelor nivå (flere land krever masternivå for tilgang på visum)
 • minst ett års arbeidserfaring som heltidsansatt.
 • tillegg anbefaler vi nygifte par og være gift i minst ett år, før man starter en søknadsprosess.
 • Vi ønsker søkere som ser for seg en langtidstjeneste og som har et tidsperspektiv på minimum tre år.
 • Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med "Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband".

Misjonssambandets trosgrunnlag

Verdidokument

 

Plassering for tjeneste kan være i Asia, Afrika, Sør-Amerika, Sentral-Asia og Midtøsten.

 

Arbeidsoppgaver kan være

 • Evangelisering og menighetsbygging
 • Relasjonsbygging i sensitive områder
 • Teologisk undervisning
 • Jobbe med ulike bistandsprosjekt
 • Jobb i sensitive områder (kreves høy fagkompetanse)
 • Lærer for norske barn
 • Utdanning innen helsefag, ingeniørfag osv.
 • Teltmakertjeneste

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse eller realkompetanse innen et felt på minimum bachelornivå
 • Arbeidserfaring fra Norge
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Kjennskap og lojalitet til organisasjonen 
 • Medlem av NAV

  

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Forbedrende kurs
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Vi prøver å legge til rette for arbeidsoppgaver for ektefelle

  

Er det spesielle felt du er interessert i og ønsker å høre mer om, ta gjerne kontakt med aktuell regionleder, også hvis du ønsker en uformell prat. For andre spørsmål kan du kontakte personalavdelingen, personal@nlm.no

 

Søknad sendes på eget søknadsskjema. Benytt feltet nederst på denne siden for å få tilsendt skjema.

 

Felt

Regionleder

Kontaktinfo

Sør-Amerika og Vest-Afrika

Morten Egeland

megeland@nlm.no

Østlige Afrika

Lamessa Endalew

lendalew@nlm.no

Japan og Stor-Kina

Eivind Jåtun

ejatun@nlm.no

Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika

Berit Arner Ådnanes

badnanes@nlm.no

Indonesia og Midtøsten

Rune Mjølhus

rmjolhus@nlm.no

  

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.

 

Få tilsendt søknadsskjema

Ved å fylle inn epost-adressen din under, vil du få tilsendt mer informasjon og lenker til relevante skjemaer for den videre søknadsprosessen.