Vest-Afrikanske kvinner på marked

Utsending til Vest-Afrika

Misjonssambandet søker utsendinger til Elfenbenskysten.

Misjonssambandet startet arbeid i Elfenbenskysten i 1984, og i 2005 ble arbeidet utvidet til også å omfatte områder i Mali. Vi satser målbevisst på to unådde folkegrupper; mahouene og malinkéene. Begge er stolte folk med en sterk muslimsk tradisjon. Vi driver med ulike typer arbeid; evangelisering-, medie-, litteratur- og utviklingsarbeid.

Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan være aktuelle til stillinger innen evangelisk arbeid i Touba regionen, som innebærer evangelisering og undervisning, og utvikling av bibelsenteret i Ouaninou.

Vi ønsker også å komme i kontakt med personer som kan arbeide med prosjektledelse og utvikling av litteraturprosjektet og alfabetisering. Det pågår oversettelsesarbeid av Bibelen til Mahou språket, og i sammenheng med dette vil en arbeide med alfabetiseringsprosjekt.

Det kan også være aktuelt med andre stillinger i Touba regionen, innen diakoni og helse.

  

Vi ønsker å komme i kontakt med søkere som vil gjøre langtidstjeneste i minimum 3 år.

  

Vi søker nå:

Utsendinger til Elfenbenskysten

i 100 % faste stillinger

    

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil variere basert på stillingen en søker på, og kvalifikasjoner til aktuelle kandidater.
 • Evangelisering, undervisning og utvikling av bibelsenter
 • Prosjektledelse og utvikling av alfabetisering- og litteraturprosjektet.
 • Oppgaver i samråd med feltleder

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse/fagkompetanse innen teologi, undervisning, missiologi, prosjektledelse, pedagogikk/lærer
 • Relevant erfaring innen fagfeltet du har
 • Du er strukturert og evner å organisere egen hverdag
 • Du er initiativrik og god til å samarbeide
 • Evne til å skape relasjoner og bygge nettverk
 • Fordel om du kan fransk. Det vil bli gitt språkopplæring på felt på opptil ett år, hvis en ikke kan det fra før. Det er ønskelig med videre språkopplæring i mahou språket.
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Krav om godkjent politiattest iht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemsskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Søkere må være medlem av norsk folketrygd.

  

Vi kan tilby

 • Meningsfulle oppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen
 • Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100 % avhengig av kompetanse og behov.

  

For spørsmål eller informasjon om stillingen, kontakt regionleder Morten Egeland megeland@nlm.no 

 

Søknad sendes på eget søknadsskjema. Benytt feltet nederst på denne siden for å få tilsendt skjema.

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: 2024–2025, etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.

 

Få tilsendt søknadsskjema

Ved å fylle inn epost-adressen din under, vil du få tilsendt mer informasjon og lenker til relevante skjemaer for den videre søknadsprosessen.