tekstplakat ungdom

Ressurser for ungdom

NLM ung ønsker å nå ungdom i Norge med budskapet om Jesus

NLM ung ønsker å satse på ungdomsarbeid i Norge. Det meste av arbeidet skjer i regionene gjennom ulike lag, felleskap, leir og bibelgrupper. Det drives også ungdomsskoler, videregående skoler (NLM VGS), bibelskoler og folkehøyskoler.

Vi i NLM ung på hovedkontoret ønsker å bidra til visjonen «Verden for Kristus» ved å bistå NLMs syv regioner med service, faglig kompetanse, lederutvikling, kurs og konferanser. Nettstedet iTro.no og happeninger som Frontline og UL er også en de av ungdomssatsingen. NLM ung har også misjonsprosjektet Siembra (fast givertjeneste) som hvert skoleår samler inn penger til et misjonsland i NLM.