Jentekor synger

Hvorfor melde inn fellesskap?

Ved å melde inn ditt fellesskap i Misjonssambandet ung er du med å realisere vårt oppdrag "Verden for Kristus".

Tilbake til mer informasjon om å starte fellesskap - se her

 

Misjonssambandet ung eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. Dette oppdraget håper vi at du vil være med på! Ved å melde inn ditt fellesskap i Misjonssambandet ung er du med å realisere vårt oppdrag "Verden for Kristus", og alle våre barne- og ungdomsfellesskap er en avgjørende del av dette arbeidet.

 

Økonomisk støtte

Misjonssambandet ung søker årlig Frifond om midler som vi deler ut til våre fellesskap. Hvert fellesskap mottar 5000 kroner i oppstartstøtte første året, og så får de årlig en sum basert på antall tellende medlemmer. Hvert medlem som betaler minst 50 kroner i kontingent og er under 26 år, er tellende. Fellesskapet beholder kontingenten.

Støtten fra Misjonssambandet ung skal gå til det lokale fellesskapets medlemmers beste og hvert år skal pengene ideelt sett brukes opp. Dette gir fellesskapene en økonomisk frihet til å velge hva akkurat dere vil gjøre. Blir det bowling, fjellklatring eller egen bibel til alle? Dere bestemmer!

 

En del av noe større

Nye fellesskap vil motta en oppstartspakke med nyttig og informativt materiell. Dersom dere ønsker det, kan dere få besøk og oppfølging fra regionen dere tilhører.

Dere vil også få muligheten til å være med å påvirke gjennom våre demokratiske kanaler.  Hvert innmeldte fellesskap kan velge å sende delegater både til Misjonssambandets Generalforsamling hvert tredje år og til Misjonssambandet ungs landsmøte som holdes annethvert år. I tillegg har regionen dere tilhører årsmøte.

 

Skape vekst

Samtidig vil dere også støtte Misjonssambandet ung som organisasjon. Hvert år søker Misjonssambandet ung til Fordelingsutvalget (underlagt BUF-dir.) om støtte til å drive organisasjonen. Da bruker vi de samme medlemstallene som danner grunnlaget for Frifondsmidlene – altså medlemstallene til alle våre lokale fellesskap. Disse midlene går blant annet til å utvikle nytt materiell til bruk i barne- og ungdomsarbeid (for eksempel andaktsressurser, bibelgruppemateriell og nettmagasin) og til nasjonale arrangementer.

 

Vi håper å høre fra deg, kontakt oss gjerne på ung@nlm.no dersom du har spørsmål.