Covid-19 virus

Koronainformasjon

I fjor fikk vi gjennomført Sommertreff med de tiltak som måtte følges. Vi håper så klart at vi ikke trenger å forholde oss til restriksjoner og virus i det hele tatt sommer 2022, men vi vil gi informasjon om det dersom det blir aktuelt. Vi har erfaringa fra i fjor dersom vi må gjennomføre leiren med et økt fokus på smittevern, og med diverse smittevernstiltak. Vi som arrangerer sommertreff tar smittevern alvorlig, og hører på de nasjonale og lokale smittevernrådene. Det skal være trygt og godt å være på leir.

Dersom leiren blir avlyst på grunn av Covid etter påmeldinga har startet, vil alle få refundert det de har betalt.