Illustrasjonsbilde

Takk til frivillige – Julemessa på Rysstad

Før jul ble den siste julemessa på Rysstad arrangert. I den anledning vil vi komme med en hjertelig takk til alle som har vært med og bidratt og ha en markering for frivillige under det kommende regionårsmøtet.


Julemesse i 40 år
Første gang den ble arrangert var 1983. Julemessa på Rysstad har vært en stor begivenhet før jul for både folk lokalt og mange tilreisende. Mange år har også julemessa har vært den messa som har samlet inn flest kroner til misjonen i Misjonssambandet sør. De senere årene rundt 400.000.- kroner. Utallige timer har gjennom årenes løp blitt lagt ned til blant annet kakebaking, loddsalg, innkjøp av gevinster, planlegging og gjennomføring av julemessa.

Det har dessverre vært vanskelig å få med nye folk til å drive dette store arbeidet videre, og komiteen for julemessa har derfor måtte ta beslutningen om at en ikke ser det mulig å fortsette med julemessa i tiden fremover. Det er selvsagt vemodig, men samtidig har vi mye å være takknemlige for, for det julemessa har fått bety, både lokalt og for misjonsarbeidet som en har fått være med og samle inn midler til.

Stor betydning
Bidragene fra julemessa har hatt en stor betydning i Misjonssambandets arbeid, for å gi mennesker et håp for både livet og evigheten, gjennom at Jesu navn har blitt gjort kjent for nye mennesker på misjonsfeltene i ulike deler av verden. Vi vil derfor takke hver og en, som i ulike oppgaver har bidratt i arbeidet for julemessa på Rysstad!

Markering under regionårsmøtet
I denne anledning ønsker vi også å ha en liten markering og takk for innsatsen under regionårsmøtet på Evjetun 19.-21. april. Nærmere bestemt blir det en samling i øverste etasje i hovedbygget på Evjetun, kl. 19:15, lørdag 20. april. Her blir det servert kake og kaffe. Vær gjerne med og gjør gjerne dette kjent for andre, som har vært med som frivillig, og som kan tenke seg å komme.