Berit Suther

Nesten 40 år i barnas tjeneste

En lang epoke er over når Berit Suther gir seg som daglig leder i Våk Barnehage i høst.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 3/2023.

FAKTABOKS

Berit Suther 
Fra: Rakkestad 
Bosted: Våler 
Bakgrunn: Praktikant i Våk barnehage 1981–1982 og styrer/daglig leder 1985–2023. Utdannet barnehagelærer. 
Aktuell: Gir seg som daglig leder i høst, men skal fortsette som ansatt ut året. 

Berit Suther er født og oppvokst i Os i Rakkestad. Der ble hun tidlig aktiv i barnelag og søndagsskole.  

Dette var nok med på å forme mitt valg av utdannelse og yrke. Glad i barn har jeg nok alltid vært, sier hun.   

Stort engasjement 

Hvorfor ble det Våk Barnehage og Våler kommune?  

Litt tilfeldig, men det var ledig stilling her. Det var også et godt miljø her og ikke minst at det var en barnehage med kristen formålsparagraf. Barnehagen var nybygd i 1981 og jeg kom til en flott gjeng som var veldig engasjerte i både barnehagen og etter hvert Våk Misjonshus, som er en del av barnehagebygget. Dette engasjementet har vist seg hele veien. Jeg har i alle disse årene hatt en engasjert misjonsforening og et minst like engasjert styre med meg. Uten disse og ikke minst de ansatte hadde jeg ikke klart meg i alle disse årene, forteller hun 

Våk barnehage
Våk Barnehage og Våk Misjonshus holder til i samme bygning:– Jeg har i alle disse årene hatt en engasjert misjonsforening og et minst like engasjert styre med meg, forteller Berit Suther. Berit Suther

En flott gjeng, sier du. Er det noen du vil trekke fram?   

Kanskje farlig å begynne og nevne navn, men daværende kretssekretær i Oslo krets, Sveinung Lianes, og de lokale ildsjelene Svein Skolt og Kristian Olimb kan nevnes. Uten dem er det ikke sikkert vi hadde hatt Våk Barnehage og Våk Misjonshus i dag. I tillegg bør det nevnes at vi i alle år har hatt et godt samarbeid med Våler kommune. Våk var jo den første heldagsbarnehagen i kommunen, opplyser Berit Suther. 

– Hva har de ansatte betydd?  

Vi har vært veldig heldige med staben. Dyktige folk som er dedikert til jobben sin og som blir hos oss lenge. Vi har lite gjennomtrekk, opplyser hun. 

2006 var et spesielt år for barnehagen?  

Ja, da ble bygget pusset opp og bygd på slik at vi kunne øke fra tre til fire avdelinger. I dag har vi cirka 55 barn hvert barnehageår, forteller hun. 

Ansvar og tillit 

Litt av et ansvar du og de ansatte har som skal ta vare på så mange barn hver dag?  

Ja, det er det jo. Men du kan også snu det og si at det er stor tillit fra foreldrenes side som overlater ansvaret for det dyreste og kjæreste de har til oss fem dager i uka. At de velger Våk barnehage som er en kristen barnehage, er stort. Med det sier de jo at er greit at barna deres lærer å synge for maten, høre om Jesus, bli kjent med misjon og være med i kirken i forbindelse med de kristne høytidene våre, poengterer Suther.  

Annerledes enn i 1985 

Å drive barnehage i 1985 og 2023, er det noen forskjell?  

Ja, på flere måter. For det første er det mye strengere krav til at alt skal dokumenteres i dag. I dag bruker jeg mye av tida mi på nettopp dokumentasjon. Noe som gir mindre tid til å være ute i avdelingene og få kontakt med barna.  

Noe annet som vi i barnehagen har merket oss er at folk er mer stresset i dag. Både barn og foreldre skal være med på så mye. De styres av klokka og telefonen.  

Den tredje store forskjellen fra 1985 til i dag er digitaliseringa – på godt og vondt. Det krever mye å henge med i svingene og vi må ha oppdatert utstyr til enhver tid. På den andre siden er det til veldig hjelp i hverdagen. De første årene hadde vi flere hyller med ringpermer til blant annet regnskap. I dag er alt tilgjengelig i pc-en.  

En fjerde ting er at vi opplever litt mer konkurranse mellom barnehagene. Det betyr at vi i flere år har brukt mye tid og ressurser på å holde bygget og uteområdene i orden slik at det ser pent ut hos oss. Nettopp for å møte konkurransen. Slike ting som nettsider må også være oppdaterte, legger hun til. 

Noen av foreldrene som hver morgen kommer med barna sine, gikk selv her da de var i barnehagealder.  

Det stemmer. Flere av de som kommer her nå, var «mine barn» for 30 år siden. Det betyr også at vi av og til opplever at de som var foreldre den gangen, nå kommer og henter barnebarna sine. Det er hyggelig. Dette må jo bety at vi må ha gjort mye rett i barnehagen her på Våk. At barna har fått gode opplevelser her og at de ønsker at deres barn skal oppleve det samme, tenker hun. 

«Litt vemodig» 

Wenche Pedersen Dahl er ansatt som ny daglig leder. Hvilke tanker går gjennom deg nå som det ikke lenger er du som skal være daglig leder 

Litt vemodig er det selvfølgelig. Dette har modnet fram over litt tid. Jeg begynner å merke at kroppen sier at det er på tide å roe ned litt. Når det er sagt, kommer jeg til å jobbe her, i alle fall ut året. Kanskje litt som tilkallingsvikar videre dersom lysta og kroppen sier at det er greit av og til, avslutter Berit Suther.