Illustrasjonsbilde

Fellesskap sør 2024

Fra og med neste år endrer regionkonferansen i sør navn til Felleskap sør. Vi kan også røpe at vi får et spennende besøk i løpet av helgen!


Viktig med ei hel helg
Navneendringen til tross, en del av innholdet vil bli det samme. For eksempel vil det midt på dagen lørdag være regionårsmøte, med gjennomgang av årsmeldinger, regnskap og budsjett for Misjonssambandet sør.

Der siste årene har en vekslet mellom å ha regionkonferansen over en hel helg, eller på en dag. I tillegg til at det har vært litt geografisk spredning med tanke på hvor den har blitt arrangert.

Etter mange positive tilbakemeldinger, har det blitt bestemt at en fremover vil sette av en hel helg, til det som altså nå blir hetende Felleskap sør. En hel helg gjør noe med mulighetene for å bli kjent på tvers av tilhørighet i regionen – og for å få plass tilet mer utfyllende og helhetlig program.

Fortsetter på Evjetun
Det gjør også at det er behov for et betydelig antall overnattingsplasser i forbindelse med arrangmentet. Derfor er Evjetun valgt som arrangørsted også fremover. Her er det også mulighet for overnatting på Gautestad like i nærheten. Gode fasiliteter og muligheter for aktiviteter for barn og unge gjennom helgen er også viktig.

Sett av helgen
Programmet for helgen er under utarbeidelse, men vi kan altså meddele allerede nå at generalsekretær Gunnar Bråthen blir med oss i løpet av helgen som bibeltimeholder.

Vi ser frem til ei helg med misjon, viktige samtaler, åndelig påfyll og godt felleskap. Her er det bare å sette av helgen 19.-21. april allerede nå!