Tryggheim Barnehage

– Vi søker en visjonær leder

NLM-barnehage Tryggheim Drammen AS søker daglig leder i 100 % stilling. 20 % av stillingen er på avdeling.

Tryggheim barnehage eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom selskapet NLM-barnehagene AS. Virksomheten drives i henhold til kristen formålsparagraf. Barnehagen har to avdelinger og barn fra 0-5 år. Tryggheim barnehage ligger sentralt på Åssiden i Drammen med Elveparken i umiddelbar nærhet. Barnehagen ble opprettet i 1972.

Vi søker etter en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og som kan være en pådriver for faglig og verdimessig utvikling.

Vi søker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere.

Du kan lese hele utlysningen her.