Møte

Referater fra regionstyremøter

Hvor finner jeg referater fra regionstyremøter? Styret for Misjonssambandet sør har jevnlige møter og referatene kan leses på nettsiden.

Det er kanskje ikke enkelt å finne hvor referatene fra regionstyret ligger, men her skal du få hjelp til å finne dem.

Om du følger denne linken kan du lese alt av referater fra styret for Misjonssambandet sør og protokoller fra årsmøtene (nederst).

Om du har innspill til regionstyret kan du melde dette via regionleder, Livar Veggeland, lveggeland@nlm.no / 97 58 08 05

Referater fra regionstyremøtene blir lagt ut ca. 3 måneder etter møte har vært. Dette for at administrasjonen skal ha mulighet for å følge opp saker som er vedtatt.

For tidligere protokoller/referater enn det som ligger på nettsiden, ta kontakt med regionkontoret på sor@nlm.no.