Barn

Pedagogisk leder i 100% fast stilling

NLM-barnehage Kvås AS søker etter Barnehagelærer i 100% fast stilling

 

Kvås barnehage holder til på Vemestad i Kvås som er i Lyngdal kommune. Vi har i år 20 barn. Barnehagen er en enavdelings barnehage med barn i alderen 1-6 år, men vi har delt oss etter alder store deler av dagen. Vi disponerer flotte uteområder med god tumleplass. Barnehagen representerer et positivt innslag i bygda og nyter stor respekt blant befolkningen. Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen med kristent formål.

Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen, skal også være et bindeledd mellom styrer og de andre ansatte. Foreldresamarbeid er også en viktig del av jobben.

Vi kan tilby:

 • Dedikerte og dyktige medarbeidere
 • Ia-bedrift
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tariff, pensjon og forsikring gjennom Private barnehagers landsforbund
 • Godt samarbeid med Lyngdal kommune og de andre private barnehagene i kommunen
 • Nasjonalt nettverk og regionalt nettverk av andre NLM-barnehager 

Vi søker en person som:

 • Er barnehagelærer
 • Er kreativ, fleksibel og har stå på vilje
 • Har gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • Er inspirerende og kan motivere medarbeidere
 • Har pedagogisk erfaring 
 • Er aktiv i forhold til kristen formålsparagraf.

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 30.

Søknadsfrist 25.september

Tiltredelse: 01.11.23 eller så fort som mulig.

Fullstendig utlysningstekst finner du her.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til
styrer Ragnhild Sørdal 98 06 48 81 eller kvas@nlmbhg.no

Søknad med CV sendes:
kvas@nlmbhg.no eller
NLM-barnehage Kvås AS, Kvåstunet 19 4588 Kvås