Globe og symboler

Nytt smågruppeopplegg

Jesus sa: Gå ut i heile verda. Vårt svar er: Verda for Kristus. Men, kvar er "verda" og korleis nå den? Jesus gav mange svar på det og.

I sommar vart det laga ein ny strategi med sju hovudpunkt. No er det laga eit bibelstudieopplegg som tek utgangspunkt i kvart av desse sju punkta:

  • Evangeliet til dei unådde
  • Evangeliet til neste generasjon
  • Ten kvarandre
  • Elsk din neste
  • Gjer disiplar
  • Nyskapande formidling
  • Ansvarleg forvaltning

Dette bibelstudieopplegget kan brukast både i smågrupper og som utgangspunkt for talar i bedehus og forsamling. Du kan lesa og lasta det ned HER.

Sjå gjerne ressurssida vår og, der du finn tips og idear både til det å nå nye, til smågruppearbeidet, nokre talarressursar og snart og meir om diakoni.