Vest-Afrika

«Kom, nå er vi klare til å begynne!»

FRA FELT: Utsending Fredrik Berge forteller her om evangelisten Mart og medieprosjektet i Vest-Afrika.

Mart Diomande så i en drøm seg selv evangelisere på besøk i en landsby. Derfor ville hun bli evangelist. Men hun har et problem: Språket. Likevel reiser hun jevnlig til landsbyene Tonve og Vassamadougou.

Mart har ofte med seg misjonær Jofrid Brennsæter. Selv om begge to forstår litt av språket mahou, så snakker de det ikke godt nok til å ha dype samtaler om livets store spørsmål.

Mart tilhører en annen folkegruppe, Baule, og flyttet nordover til Ouaninou fordi hun er gift med en mahou. I Ouaninou klarer hun seg greit med fransk, men i landsbyene rundt er det flere som ikke snakker et annet språk en mahou.

 

Medieprosjekt
Vest-Afrika:Medieprosjekt og evangelisering Privat

 

Mediespillere som snakker mahou 

− Men vi bruker mediespillere med programmer på mahou, forteller hun. − Og det kommer mange mennesker! Til å begynne med kom det bare en håndfull interesserte, men nå er det stadig flere. Det er fordi de forstår at det er sant og godt. Guds ord, er godt – og nå kommer til og med de gamle og landsbysjefen på samlingene, sier hun engasjert

Misjonssambandet har vært med på å oversette undervisningsserien Rettferdighetens Vei til mahou, og den kan nå deles både på mediespillere og telefoner. Det er en kronologisk gjennomgang av Bibelen og frelseshistorien, i episoder på 15 minutter. Serien er laget i Vest-Afrika, med tanke på å nå muslimer med de gode nyhetene om Jesus.

 

Omsorg

I nabolandet Mali, har Misjonssambandet drevet arbeid siden 2004. Men selv om avstanden ikke er så stor, hverken i geografi eller språk og kultur, er sikkerhetssituasjonen ganske annerledes. Misjonærer får i mindre grad reise inn dit, men mediespillere og radiosendinger gjør at mange har tilgang til regelmessig kristen undervisning. 

Programmene som sendes er laget med omsorg for hele mennesket, og i hver episode diskuteres både åndelige og praktiske spørsmål, og de tar opp temaer om familie og helse. For kvinnene i området, som ofte ikke kan lese selv, er det gull verdt med programmer som kan hjelpe dem med hverdagslivets utfordringer, forteller misjonær Bergfrid Almelid.

Fredrik Berge
Fredrik Berge:Utsending i Vest-Afrika Privat

Seydo driver en butikk i landsbyen sin, og er en av svært få kristne i regionen. Hver dag har han med mediespilleren, og lar den stå og spille mens han er på jobb. − Hele dagen kommer det folk som lytter til programmene, og mange begynner å forstå.

 

Å snakke til hjertet

Mart reiser nå to ganger i uken til Tonve. Hun har bønnemøter hver onsdag, og flere har gitt uttrykk for at de ønsker å følge Jesus, og derfor ønsket de også et gudstjenestefellesskap. De samles foreløpig i et klasserom på barneskolen. 

Medieprosjektet vårt i Vest-Afrika har fått navnet «hjertespråket» fordi vi ønsker at folk skal få mulighet til å høre bibeltekster og undervisning på deres morsmål. I et område med mye analfabetisme er også viktig at det blir tilgjengelig som lydfiler. På den måten ønsker vi å gi lokale troende ressurser til å spre de gode nyhetene.