Forsidebilde sakspapirer

Sakspapirer til regionårsmøtet

Årsmøtedokumentene til regionårsmøtet 11. juni er nå klare.

Misjonssambandet øst sitt årsmøte 2022 avholdes lørdag 11. juni på Brukshuset, Hamar. Årsmøtedokumentene er sendt misjonsfellesskapene og kan også lastes ned på nett, se link under.

 

– Vi håper det er mange som vil sette av denne dagen til å være med i fellesskapet, skriver regionledelsen i sin invitasjon til årsmøtet, og oppfordrer alle fellesskap til å velge utsendinger til årsmøtet.

 

På årsmøtet, som er åpent for alle, legges det opp til opplegg for barn og unge under bibeltimen og årsmøtet. Pris: 250 kr pr barn, inkl. mat og aktivitet. Påmelding til barneopplegget innen 1. juni.

 

Pris: Kr 200 pr person (inkluderer lunsj, annen servering og stevneavgift). Uten lunsj: kr 100

Sven Arne
Sven Arne Lundeby

Program:

10.00 Registrering av delegater. Enkel servering

11.00 Møte/bibeltime. Tale: Sven Arne Lundeby

12.00 Årsmøte m/årsmøtesaker

13.30 Lunsj

14.15 Hilsen fra hovedstyret v/Lars Stensland. Årsmøte m/årsmøtesaker fortsetter

17.00 Utsendelsesmøte. Tale: Inger Strangstad

Lars Stensland
Lars Stensland
Inger Strangstad
Inger Strangstad

Last ned årsmøtedokumentene her:
Inneholder:

  • Innkalling til årsmøtet
  • Praktisk informasjon om årsmøtet
  • Sakliste og program
  • Årsmelding m/økonomirapport fra regionstyret
  • Årsmelding fra barne- og ungdomsrådet (BUR)
  • Kandidater som stiller til valg til regionstyrer, BUR, valgnemnda og rådsmøtet
  • Evalueringsrapport m/regionstyrets kommentar
  • Fullmaktsskjema for utsendinger

 

Last ned fullmaktsskjema her.

 

Last ned plakat for regionårsmøtet her.