Grensen 19, stor rustrød hjørnebygård med grå ornamenteringer og detaljer, i Grensen i Oslo sentrum

Misjonssambandet legger Grensen 19 ut for salg

Misjonssambandet har eid Grensen 19, en bygård i Oslo sentrum, siden 1917. Nå legges eiendommen ut for salg.

Fra 1917 til 1997 var Grensen 19 Misjonssambandets hovedkontor. I mange år drev organisasjonen også en bokhandel på gateplan samt Norrøna Hotell og kafé. Hotellet ble avviklet i 2005.

De siste årene har eiendommen blitt leid ut til tre forskjellige leietakere.

– Dagens leiekontrakter utløper om ca. tre år. Eiendommen har vært utsatt for mye slitasje etter 25 år med hotelldrift og har et rehabiliteringsbehov på flere titalls millioner. Vi har vurdert situasjonen nøye i flere år sammen med dyktige rådgivere og vurdert både rehabilitering for videre hotelldrift og konvertering av eiendommen til kontorer. Nå har vi konkludert med at det mest riktige for oss er å selge eiendommen, sier Morten I. Pettersen, daglig leder i NLM Eiendom AS.

 

Vil eie primært til eget bruk

Pettersen påpeker at Misjonssambandet primært ønsker å eie og forvalte eiendom hvor vi også selv benytter hele eller deler av lokalene til vår virksomhet.

– Vi har bundet mye kapital i bygninger og eiendom. Vi har ikke en eiendomsstrategi som sier at vi i særlig grad skal eie eiendom som ikke tjener formålet vårt, og der vi gjør det, har det mer hatt sine historiske enn strategiske grunner.

– Men er det ikke uklokt å selge en så attraktiv eiendom?

– Nei, for vi tror ikke at det er risikofritt å investere i eiendom, selv om det ofte blir skapt et slikt inntrykk. Siden vi først og fremst er en misjonsorganisasjon, er det viktig for oss å være svært forsiktig når det kommer til risiko. Hadde vi valgt å gjennomføre en stor rehabilitering av eiendommen, måtte vi dessuten tatt opp et svært betydelig lån. For oss er det viktig å tenke grundig gjennom hvordan vi best forvalter verdiene våre til beste for Misjonssambandet, forklarer Pettersen.

 

Handler om forvaltning

Tilbake i 2007 vedtok hovedstyret i Misjonssambandet at Grensen 19 kunne selges, og i 2008 ble eiendommen forsøkt solgt. Det lyktes ikke. En årsak var trolig finanskrisen.

– Forsøket på å selge eiendommen i 2008 skyldtes nok den økonomiske situasjonen i Misjonssambandet. Vi hadde da en kassakreditt på over hundre millioner. Men vi klarte å slette denne ved at det meste av eiendommen da ble kjøpt av vårt eiendomsselskap Eiendom og Bolig AS, forteller Pettersen.

– Er det slik at Misjonssambandet vil selge nå fordi økonomien er dårlig?

– Nei, for oss handler det om å vurdere hvordan vi best forvalter verdiene våre til beste for Misjonssambandet. Pengene fra et salg vil ikke brukes til å drifte Misjonssambandet, men til nedbetaling av gjeld og utvikling av andre eiendommer.

 

Grundig prosess

Formelt eies Grensen 19 av et aksjeselskap, Grensen 19 AS, som er et datterselskap i NLM Eiendom-strukturen. Styrene for disse to selskapene har brukt mye tid og krefter det siste året på å vurdere om det nå er hensiktsmessig å foreta et salg. Hovedstyret i Misjonssambandet er blitt løpende orientert.

– Hvor mye tror du at bygningen verdt?

– Det er det markedet som avgjør. Vi fikk en takst på 130 millioner i 2008, men det er vanskelig å si noe på forhånd om nøyaktig verdi nå, sier Pettersen, som forteller at et meglerfirma hjelper til under hele salgsprosessen. Dagens markedsverdi kan fort være det dobbelte. – Så vil alle bud vurderes av styret for NLM Eiendom i dialog med hovedstyret.