Fellesskap 21 i Betania

Relasjonsbygging

Lørdag 13 mars var 24 personer samlet til Fellesskap 21 i Betania i Trondheim. Nasjonale ledere stod for undervisningen, forsamlingens dyktige musikere ledet i lovsang og andre gode søsken bidro med teknisk og kulinarisk kompetanse – for kirkekaffe

Fellesskap er NLMs årlige samling for frivillige og ansatte i organisasjonen. Vanligvis er det en sentralisert samling i Oslo, men i år førte corona-situasjonen til at samlingene ble gjennomført lokalt med ferdiginnspilte seminarer og bibeltime.

 

«Gi det videre»

Temaet for årets samling var «Gi det videre», med nøkkelverset fra 2. Timoteus 2,2: «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.» Dette verset er lett å huske ved å tenke: 2-2-2.

Hovedbudskapet var at vi må gi videre det vi har til andre, både innad i kirken og utenfor kirkens vegger. Hvis vi holder Guds ord for oss selv er kirken bare én generasjon unna utslettelse. Men hvis vi alle gir Guds ord videre til bare to personer, som så gir det videre til to personer, kan det skapes en ustoppelig bevegelse.

 

Fellesskap

Mellom undervisningen var det lagt opp til samtaler ved bordene. Selv om over en time av programmet var satt av til samtaler opplevde vi at det ikke strakk til. Forhåpentligvis tar vi med oss tankene fra dagen og fortsetter samtalen i tiden som ligger foran.

En deltaker sa til meg at samtalene på bordet hans kunne oppsummeres i ett ord: Relasjonsbygging. Slik Jesus prioriterte relasjonsbygging med sine disipler, må vi også skape den veksten vi ønsker gjennom å investere i relasjoner med enkeltmennesker.

Én person kan ikke bety noe for alle rundt seg. Men alle kan bety noe for noen. Slik skapes en bevegelse. Slik bygger vi fellesskap.