familie

Den kristne familien blir viktig

«Disse ord som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.» 5.Mosebok 6,6-7

Tar vi inn over oss at Norge blir mer og mer sekularisert? Hva gjør denne utviklingen med barn som vokser opp i landet vårt? Hva kan vi gjøre med denne utviklingen? Det er et stort behov for at barn får møte evangeliet om Jesus på andre arenaer enn i skolen. Det er behov for at barn og unge får mulighet til opplæring i den kristne tro.

 

For første gang

Jeg har holdt bibeltimer på leir over påskebudskapet, hvor flere hørte dette for første gang. Jeg har opplevd at en leirdeltaker har kommet til meg og spurt om hva en Bibel er for noe. Barn fra alt mellom 4-7.klasse. Fantastisk at de er interessert, lurer på ting og vil høre. Samtidig er det urovekkende at kristen tro er så fremmed for mange i Norge. Jeg har også møtt flere myndige ungdommer som ikke klarer å beskrive i korthet hva kristendommen handler om.

Koronapandemien har tydeliggjort behovet ytterligere. Mulighetene for barn og unge til å få høre kristen forkynnelse har blitt enda mer begrenset. Leirer har blitt avlyst. Barnelag, ungdomsgrupper og andre fysiske møtepunkter preges av restriksjoner, og mange får ikke til å møtes.

 

Det levde trosliv

Jeg tror at den kristne familien blir stadig viktigere. Jeg tror at kristne foreldre i dag har et større ansvar for å formidle den kristne tro til sine barn.

Troen er ikke noe annet enn en tom hånd, sa Luther. En hånd som trenger å få alt fra Gud. Både gjennom sakramentene og ved hørelsen av Ordet gir Gud sin nåde. Dette trenger vi alle. Også barna våre. Og da det verken i skole eller andre sammenhenger blir gitt muligheter for å høre, så kan kristne familier ta mer ansvar for at deres barn får høre. Jeg håper at du som leser dette, blir inspirert til å ta dette ansvaret alvorlig og med frimodighet!

 

Hva kan man da gjøre?

-          Begynn i det små. Det er bedre å begynne med noe smått, enn å ikke gjøre noen ting. Har dere ikke et fast tidspunkt hvor andakt og bønn er naturlig, så finn et tidspunkt for dette. Ved frokosten? Før? Etter middag? Kveldsmat? Ved leggetid? Om du ikke «har tid», så må du «ta tid».

-          Snakk med barna om ulike spørsmål! La samtale om åndelige spørsmål bli naturlig i hjemmet. Hva lurer barnet ditt på når han/hun kommer hjem fra barnelag/ungdomsgrupper/leir? Hva fikk barnet med seg av det som ble sagt under et møte? Er det noe med den kristne troen som er vanskelig å forstå? Om du som forelder ikke har alle svar selv, kanskje er det fint å lete sammen i Bibelen etter svar?

-          Snakk med barnet ditt om ting han/hun møter i sitt daglige liv. På skolen, blant venner, på pc-en, spill, filmer etc. Er det kanskje ting som ikke er bra at barnet ditt blir eksponert for/påvirket av? Tør å snakk om det på en trygg og kjærlig måte (viktig: uten å bare «hysje» det vekk).

Sist, men ikke minst vil jeg stille dere foreldre et spørsmål: Merker barnet ditt at du selv har behov for Jesus? Ser barnet ditt at du selv trenger syndenes forlatelse? Kan barnet ditt vite ved å se på deg at det er godt å tro på Jesus, og tilhøre Ham?

 

Noen ressurser:

Det finnes enormt mange ressurser som kan brukes i hjemmet. Bibelen, andaktsbøker, oppbyggelig litteratur, katekismestoff og annet. Kanskje har du en andaktsbok eller noe som du selv har hatt stor glede av i ditt eget trosliv? Del det med dine barn!

Et bok-tips: En bok som kan være fint for ungdommer med mange spørsmål: «Grill en kristen» (Svar på 20 vanskelige spørsmål) gitt ut av Veritas Forlag. Bok gitt ut i samarbeid med Laget og NLM ung.

 

Under vil jeg vise noen ressurser fra NLM som du finner på nettsidene våre.

-          Trosopplæringsheftet «Full pakke»: Dette heftet ble utarbeidet for bruk i lagsarbeid, men det er likevel fullt mulig for hvem som helst å laste ned dokumentet og bruke til egen husandakt.

Link: https://www.nlm.no/ressursbank/region-nordvest/full-pakke/

-          Ressursbank fra NLM sine nettsider: På NLM sine nettsider er det lagt ut en oversikt over ressurser til trosopplæring rettet mot barn og ungdom. Bruk gjerne litt tid til å se over hva som finnes her. Er det noe her som kan være fint å bruke til deres familie?

Link: https://nlm.no/aktuelt/nyheter/2020/03/trosopplaring/

-          Andre ressurssider på nett: Det finnes flere eksempler på ressurssider på nett. Noen nettsider har arkiver med utallige lydopptak fra prekener og andakter. Andre har artikler, videosnutter og «Q&A»-seksjoner.

Et eksempel på en slik ressursside: https://snakkomtro.com/