MAI BRIT VEGGE

Matblogger på kunstjakt i region øst

NLM har alltid noe å bli bedre på, sier nyvalgt styreleder Mai Brit Vegge.

Når Mai Brit Vegge skal slappe av, da el-sykler hun ned i Oslo sentrum rolige søndagsmorgener for å inne bymotiver. Hun fotografer og hører på lovsang fra Filadelfiakirken. Hun er opptatt av å finne det vakre rundt seg. I både bylivet, skaperverket, i mennesker. I kunsten. Hun er også en som prøver å skape det vakre. Kanskje er det derfor hun både har fotografering, oppussing og interiør som hobby. Og at hun driver sin egen matblogg.  

Apropos kunst. Hun og mannen går gjerne på jakt etter etiopisk kunst. Og de har pusset opp badet i gjenbruksstil etter et maleri fra Etiopia. Det forteller også noe om alle de takknemlige erfaringene hun har med seg fra de ire og et halvt årene hun jobbet i Etiopia som misjonær og feltsykepleier. 

KUNSTINTER- ESSERT
Kunstinteressert:Når Mai Brit skal slappe av, jakter hun på bymotiver i Oslo, går på kunstgalleri eller leter etter fine gjenbruksting. Mai Brit Vegge

Bare Gud kan gi vekst

Når jeg prater med henne, blir jeg fascinert av hvor avbalansert og rolig hun virker. Hun fremstår ikke som den type leder som roper høyest. Men jeg får et tydelig inntrykk av at dette er en kvinne som er nøyaktig, opptatt av kvalitet, gode systemer, prosesser og god personalbehandling. Ei som vil lytte seg inn hos de rundt seg. 

Samtidig har hun mye ledererfaring og styreerfaring. Det kommer veloverveide og kloke refleksjoner fra henne når hun tar ordet i styrerommet. Derfor er det interessant å nøste litt i hvorfor hun mener det er viktig med styrearbeid og hvordan hun vurderer rollen som styreleder.  

– En av mine viktigste oppgaver som styreleder, er å tilrettelegge for gode beslutningsprosesser, med konstruktive gruppediskusjoner i forkant. Jeg syns dette vervet er både spennende og noe som gjør meg ydmyk. Vi kan plante og vanne så mye vi vil og orker, men det er bare Gud som kan gi vekst. Det gir meg en trygghet, sier Mai Brit. 

- Hva er den viktigste oppgave til et styre?

- Et styre er øverste beslutningsorgan enten det er en kommune eller i en region i NLM. Styret har flere viktige oppgaver, som økonomistyring, oppfølging av vedtak, prioriteringer, visjon og strategier. Styrets medlemmer er representanter for det selskapet, eller den organisasjonen, man er med å styre. 

NLM kan alltid bli bedre

Mai Brit har mye erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid, personalansvar og operativ ledelse fra jobben som kvalitetssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og tidligere som enhetsleder på blant annet Oslo Universitetssykehus. Hun kan ikke huske når hun oppdaget at hun selv var en leder, men sier at lysten til lederoppgaver kom etter hvert som hun fikk seg mer yrkeserfaring. 

– Ledelse handler om erfaring og egenskaper, men er også et eget fagområde. Jeg så derfor behovet for fagkunnskaper innen ledelse før jeg tok fatt på større lederoppgaver. For å være lærer, elektriker, lege eller teolog trengs det fagkunnskap. Det samme gjelder for ledelse. 

 Det mest verdifulle hun har lært i helsevesenet er at man alltid kan øke kvaliteten på det man gjør.  

– En stor og erfaren organisasjon som NLM – inkludert Region øst – kan alltid bli bedre. Nettopp fordi vi har mye på plass, kan vi strekke oss litt lenger. Dessuten er det ofte slik at det er et gap mellom der man ønsker å være og der man faktisk er. Det er alltid noe å hente på systematikk og kvalitet – inkludert forbedre rutiner, systemer og gjennomføringen av prosesser. Å inne læringspunkter når saker tar en uheldig vending, er essensielt for å forbedre et system og øke kvaliteten på arbeidet, fastslår hun.  

SOMALISKE KVINNER
Somaliske kvinner:Dette bilde kjøpte hun på jakten etter etiopisk kunst. Privat

Åndelig kunst

Da jeg spør henne hvilke kvaliteter hun ser i regionen hun nå skal være med å lede, kommer hun med flere eksempler på målretta tiltak og arbeidsgrener som er preget av kvalitet. Men minner om at kvalitet i Region øst er mye mer enn tiltak og aktiviteter. 

– Vi må ikke bli så opptatt av metoder og kvalitet at vi glemmer erfaringer sammen med Han vi tror på. Bønn, bibellesning, høre Guds ord, nattverd, sang og fellesskap gir oss livsviktige troserfaringer og mat for sjelen. 

- Svarer regionens tilbud på menneskers behov?

- På tross av et mangfoldig arbeid kan ikke Region øst møte alles behov. Derfor har jeg lyst til å minne om at jeg og du kan utgjøre en forskjell for enkeltpersoner i vår region. Har du tid til overs, kan kanskje medvandring være noe for deg? Da får du følge en eller lere et stykke på livsveien. Drikk en kopp kaffe, del et bibelord, lytt, snakk sammen om det som opptar den andre og be sammen. Den fortrolige samtalen gir mulighet for både menneskelig og åndelig veiledning.

Mai Brit drømmer om at regionens mange fellesskap skal være preget åndens frukter som mildhet, ydmykhet, storsinn, kjærlighet, hjelpsomhet, trøst, gaver, gjestfrihet og barmhjertighet. Jeg ser en slags sammenheng mellom hennes jakt på fine motiv og fin kunst og hennes håp for regionens mange fellesskap. Jeg ser en slags sammenheng mellom hennes jakt på fine motiv og fin kunst – og hennes håp for regionens mange felleskap. 

Styrelderen ser på Gud som kunstneren bak de gode erfaringene det er mulig å få oppleve gjennom det kristne fellesskapet. 

- Er det for mye å forvente at kristne felleskap kan oppleve slik?

Det er i alle fall som dyrebar «kunst» de gangene vi får oppleve betingelsesløs kjærlighet og omsorg i møte med brødre og søstre. 

Kanskje kan vi si at det er som at vi alle lengter etter mer av åndelige kunstverk. I eget liv, i våre fellesskap og i våre nabolag. Slik er det i alle fall for Mai Brit når hun prøver å se for seg fellesskap som er inkluderende og disippelgjørende.

 - Jeg ser for meg flergenerasjonsfellesskap hvor man tjener hverandre og bygger hverandre opp, avslutter styreleder Mai Brit Vegge.

MISJONÆR
Misjonær:Som 16-åring møtte Mai Brit Vegge kallet til tjeneste. – Vi trivdes utrolig godt i Etiopia med arbeidsoppgavene, kollegaer, folk og land. Privat