Lue som liknar jordbær

Delvis Misjonsmesse på Askøy

Misjonssambandet på Askøy hadde lagt opp til en Covid-19-tilpasset Misjonsmesse 31. oktober, men på grunn av myndighetenes (offentlige og kommunale) nye forskrifter, måtte den nedskaleres enda mer.

På Askøy hadde forarbeidet vært grundig og det hadde vært utprøving av gjennomføring av lotteri. Det ble gjort avstandstilpassing, innkjøp av håndsprit, hansker og munnbind og meterstokken har blitt brukt flittig.

Da det uken før gjennomføringen av messen ble bestemt at det maksimalt kunne være 50 personer som kunne besøke messen, ble det bestemt at det skulle bli en mer forenklet gjennomføring enn den forenklede gjennomføringen som var planlagt. Basardelen og møtedelen ble avlyst og åpningstiden ble på bare to timer.

Navnelister og kontaktinformasjon ble notert og 50 personer ble ført inn. En del av dem som hadde tenkt å bruke dagen på Kleppe bedehus overlot plassen til andre som ikke har bedehuset som sitt andre hjem. Noen sendte bestillingslister på varer med andre. Etter en hektisk og vel gjennomført kriseløsning ble det et godt resultat. Med forhåndssalget av lotteriet er foreløpig bruttoinntekt på kr. 137 500,- som «bare» er 50 000,- mindre enn det som vanligvis kommer inn på misjonsmessen på Askøy.