oppdatert smitteverninfo

Oppdatert smitteverninfo

Etter at regjeringen hadde pressekonferanse 26.10.20 har vi fått en del spørsmål om hvordan vi skal tolke dette som ble sagt der. Her vil vi komme med noen anbefalinger/presiseringer til dere.

Først er det viktig å presisere at det fremdeles er lovlig å arrangere møter på bedehuset! Og dette oppfordrer vi dere til å gjøre. Det er viktig å kunne samles om Guds ord, også i denne tiden vi er inne i.

Når det er sagt, så ønsker vi å legge vekt på viktigheten av godt smittevern, og gode rutiner ifm dette.

Vi minner om 

 • god håndhygiene
 • minst 1 meter avstand
 • registrering av alle deltakere
 • at syke personer må holde seg hjemme.

 NLM sentralt har oppdatert sin smittevernveileder 28.10.20, og den oppdaterte versjonen finner du her.

Vi vil trekke ut noe, men oppfordrer dere til å lese hele smittevernveilederen, slik at vi sikrer oss at vi har et godt smittevern på våre arrangement.

 • Begrensningene på antall personer samlet er ikke endret. Det er fremdeles mulig å samle inntil 200 personer, DERSOM lokalet er stort nok, og det er mulig å holde avstand.

 • Stoler som er plassert i rekke og ikke flyttes på under gudstjenesten/møtet, er å regne som faste stoler. For å sikre at deltakere setter seg med nok avstand mellom seg, kan det være tjenlig å ha møteverter som viser til plasser, slik at vi sikrer nok avstand mellom deltakere.

 • Det er også utrolig viktig å minne deltakere på at de må ha god avstand på vei inn/ut av lokalet, ute i gangen og også ute på parkeringsplassen.

 • En bør vurdere om det er nødvendig med kaffe/kaffemat etter møtet, da det ofte er vanskelig å overholde godt smittevern i slike settinger.

 • En må vurdere om og hvordan nattverd kan gjennomføres på en måte som gjør at det er mulig å overhode avstandsreglene.

 • En del har spurt oss om hva vi tenker om forsamlingsweekender. Her må en være i god dialog med leirstedet, og se om det er gjennomførbart det som en har planlagt.

 • Små fellesskap som tidligere har vært i hjemmene kommer inn under «maks 5 personer- regelen». Det kan da være et alternativ å flytte disse samlingene til bedehuset. Da må 1 person være ansvarlig og føre lister over deltakere.

 • Det kan komme lokale hensyn og tilpasninger som er strengere enn nasjonale retningslinjer, og da må disse følges.

 

Dersom spørsmål kan dere ta kontakt med regionkontoret, 51823100, mandag – fredag kl. 09.00-14.30.

Vi oppfordrer dere alle til å fremdeles være med i bønn for land og folk i denne situasjonen som vi fremdeles er inne i.
Fil 4, 6 b: «..men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk».

Med vennlig hilsen 
NLM region sørvest