Håndsprit

Smittevernsveiledere Covid-19

I forbindelse med SARS-CoV-2-utbruddet har det blitt utviklet veiledere for smittevern på samlinger i små fellesskap i NLM. De finner du her.

Smittevernsveiledere