Ungdommer, hender i været, soloppgang

Velkommen på leir!

I ukene framover skjer det mye på leirfronten både for barn, ungdom, og voksne.

Takk!

Aller først: En varm takk til alle leirledere! Det er stort å se hva man kan få til SAMMEN når forskjellige typer mennesker bruker gavene sine- enten det er kreativt, organisatorisk, musikalsk, sosialt eller noe annet. Gjennom leir får barn, unge og voksne oppleve at vi er en del av et større kristent felleskap enn det vi møter der vi bor.

Den beste reklamen for disse arrangementene er at vi alle er med og forteller venner og kjente om leirtilbudet!

Her kommer en oversikt over hva som står på programmet de kommende ukene:

Mannshelg på Laberget leirsted 6.-8. 11. NB: Påmeldingsfrist: I DAG, 22.10.

Juleverkstedleir på Laberget for 2.-4. klassinger 20.-22.11. Påmeldingsfrist: 5.11.

Aktivitetsleir på Søvassli for 2.-4. klassinger 20.-22.11. Påmeldingsfrist: 5.11.

Juleverkstedleir på Laberget for 5.-7. klassinger 27.-29.11. Påmeldingsfrist: 12.11.

Regaze Nyttår på Laberget for 8. kl -3.vgs 30.12. - 1.1. Påmeldingsfrist: 15.12.

Bibel- og inspirasjonshelg på Søvassli 9.-10.1.21 Påmeldingsfrist: 20.12.

Wintercamp på Søvassli for 5.-7. klassinger 5.-7.2.21 Påmeldingsfrist: 21.1.21

 

Trygg på leir

Noen barn er usikre på å dra på leir uten å ha med en kjent voksenperson. Det kan være en god start for barnet å ha med en forelder eller andre kjente som en del av ledergruppen. Som leirleder får man dekket mat og opphold. Ta kontakt med Leder Ung Irene Maria van Andel dersom det er aktuelt for deg eller noen du kjenner å være med som leirleder: iandel@nlm.no.

 

Begrenset antall deltakerplasser

Hensynet til smittevern gjør at vi ikke kan gi plass til så mange deltakere som før på barneleirene, og det er derfor ekstra viktig å være tidlig ute med påmeldingen. 

Påmeldingsskjema og informasjon om de enkelte leirene er tilgjengelig på nettsiden vår: https://www.nlm.no/arbeid-i-norge/regioner/region-midt-norge/?tab=leir

 

Smittevern

Smittesituasjonen for Covid-19 vurderes kontinuerlig opp imot arrangering av leir.

Ingen kan garantere seg 100 prosent, men med færre deltakere, faste plasser, hyppig håndvask og minst mulig nærkontakt, gjør vi vårt beste for at det skal være trygt å samles.

Tilbakemeldinger så langt i høst forteller oss at leirsteder, ledere og deltakere tar smitteverninstruksene på alvor, og vi gleder oss over hver gang vi kan komme sammen på leir!