Sonja Leirvik

Slutter som NLM-Ung leder i sør

Sonja Leirvik har sagt opp sin stilling som konstituert UNG-leder og slutter i Region sør 31.desember 2020.

Hun har siden 2018 jobbet som barne – og ungdomsarbeider i regionen. Fra 25.mai i år har hun vært konstituert Ung-leder i 70 % stilling. En stor takk til Sonja for den tjenesten hun har hatt blant barn og unge i Region sør. Sonja, Johan og sønnen Mathias flytter nå til Tønsberg hvor Sonja fra 1.januar 2021 er ansatt i en 60 % stilling i Region øst som lags- og leirutvikler for Solåsen, Vestfold og Buskerud. Johan tar til som menighetsutvikler i Misjonshuset i Tønsberg fra 1.januar 2021. Vi ønsker dere lykke til videre i ny tjeneste.

Vi er dermed på jakt etter ny UNG leder i Region sør. Kom gjerne med tips. Vi er takknemlige for alle innspill. Se vedlagt stillingsannonse.