To menn smiler mot kamera

Ung-leder - NLM region sør

NLM region sør søker ung-leder til å lede barne- og ungdomsarbeidet i regionen.

NLM Region sør er en av 7 regioner i NLM, og dekker det meste av Agder og hele Telemark.

Regionen driver et stort kristent arbeid for barn, unge og voksne gjennom skoler, barnehager, leirsteder, i tillegg til arbeid i foreninger og forsamlinger.

 

Vi søker:

Ung-leder

fra 1. januar 2021. Stillingen er i utgangspunktet en 100 % stilling, men vi er fleksible i forhold til stillingsprosent.Hovedansvarsområde og arbeidsoppgaver

 • Lede barne- og ungdomsarbeidet i regionen.
 • Personalansvar for ansatte i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Utviklings- og strategiarbeid.
 • Rekruttering av frivillige og ansatte.
 • Være en del av lederteamet i regionen.
 • Forberede og gjennomføre møter i regionens barne- og ungdomsråd.
 • Veiledning og undervisning.

Ansvaret og arbeidsoppgavene kan tilpasses etter stillingsprosent, ønsker og egnethet.

 

Vi ønsker en person som:

 • Brenner for at barn- og unge skal bli kjent med Jesus.
 • Har gode formidlings- og samarbeidsevner.
 • Evner å jobbe strukturert, langsiktig og samtidig nytenkende.
 • Er omgjengelig og trives med relasjonsbyggende arbeid.
 • Har evne til å lede, utruste og motivere frivillige og ansatte medarbeidere.
 • Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

Lønn etter NLMs regulativ. Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med fungerende regionleder Sven Åge Solli (Telefon: 92 09 18 54 eller e-post: ssolli@nlm.no)

 

Skriftlig søknad med CV sendes:

enten på e-post til fungerende regionleder Sven Åge Solli eller pr. brev til NLM Region sør, v/Sven Åge Solli, Postboks 650, 4666 Kristiansand.

 

Søknadsfrist: 31. oktober

Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale.