Håndsprit

NLM har laget veiledere for gjenåpning

– Det er nå mulig å arrangere møter og gudstjenester for mindre enn 50 personer, og også starte med barne- og ungdomsarbeid, men en del regler må følges. Disse har vi nå presentert i to veiledere for smittevern, sier personalleder Kari Margrethe Solv

Siden midten av mars har det vært forbudt i Norge å ha offentlige samlinger med flere enn fem personer til stede. Men 7. mai forsvinner dette forbudet. Da åpner regjeringen for samlinger med inntil 50 personer.

– Det er nødvendig at alle arrangement følger gjeldende regler for smittevern. Nå har Norges kristne råd utarbeidet en veileder i samarbeid med helsemyndighetene og Barne- og familiedepartementet. Denne har NLM fått lov å tilpasse til vårt arbeid, forklarer Kari Margrethe Solvang, personalleder i NLM.

 

Må følge krav

– Blir det nå fritt frem for bedehus å ha arrangementer for inntil 50 personer?

– Ja, men ting blir ikke helt som før. For det første må det være en ansvarlig arrangør som er ansvarlig for samlingen. Lokalene skal tillate at det kan være 50 personer samlet med forskriftmessig avstand. Hvis ikke overstyrer størrelsen på lokalet antallet. Et annet krav er at oppmøte må registreres. Vi har utarbeidet et eget skjema som kan benyttes. Grunnen er at det skal være mulig å drive effektiv smittesporing hvis noen av de som kommer på et arrangement viser seg å være smittet av koronaviruset, sier Solvang.

Når det gjelder muligheten for å starte opp barne- og ungdomsarbeid, er utgangspunktet det samme som for samlinger for voksne. Men det er viktig at det er nok voksne til stede.

– Vi må ikke overlate ansvaret til unge ledere alene. Her må ledelsen av de lokale felleskapene gjøre vurderinger ut fra hva som er forsvarlig og realistisk ut fra aktuell situasjon om hvor vidt man greier å oppfylle smittevernforebyggende tiltak.

 

Kanskje også leirer

– Vil det også bli mulig å arrangere leirer?

– Det kan være mulig, men vi anbefaler at hvert leirsted tar kontakt med kommunelegen for å få veiledning når det kommer til gjennomføring, mat og overnatting. Det må altså gjøres et forarbeid der man utformer en tiltaksplan og forklarer hvilke forutsetninger som ligger til grunn for å overholde det smittevern som kreves.

Solvang understreker at NLM innstiller seg på at det vil arbeides med smittevern ut 2020.

 

VEILEDERNE FINNER DU HER.