Tomme stoler i en sal

Regionkonferansen i Midt-Norge utsettes

Både regionkonferansen og andre arrangementer rammes av restriksjonene knyttet til koronaviruset.

Avlsyninger frem til 15. juni 

Etter gjeldende retningslinjer fra regjeringen, vil det frem til 15. juni ikke være lov med arrangementer som samler mer enn 5 personer. På grunnlag av dette er det dessverre ikke mulig å avholde regionkonferansen 5.-7. juni.   
 

 
Utsettelse til høsten? 

Det jobbes med å finne andre muligheter for gjennomføring av regionårsmøtet, med en forkortet konferanse til høsten som én mulighet. Her vil imidlertid oppdateringer som kommer fra regjeringen innen 1. mai (vedr. arrangement etter 15. juni) ha betydning for videre beslutning.  

 

Ingen ordinær møtevirksomhet 

Det vil heller ikke bli gjennomført annen ordinær møtevirksomhet frem til 15. juni i NLM, som følge av restriksjonene. Det vil i løpet av mai komme informasjon om reisevirksomhet i høstsemesteret.   
 

 
Digitale møter 

I fravær av ordinær møtevirksomhet, oppfordres det til å benytte seg av det som er tilgjengelig på digitale plattformer. Fra NLM sentralt sendes det blant annet: 

  • Gudstjeneste søndag kl. 11.00 og 18.00 (med mulighet for forbønn) 

  • Søndagsskole (publiseres søndags formiddag) 

  • Ungdomsmøte tirsdag og torsdag kl. 20.00 

 

Om du ikke får med deg den direktesendte sendingen, kan den ses i opptak i etterkant. Trykk på linken under for mer utfyllende informasjon om det digitale tilbudet: 

 

En oversikt over tilbud og engasjement lokalt i regionen vil komme om kort tid. Følg gjerne med på nettsiden for oppdateringer om dette.