Kolbjørn Bø med hilsen på video.

Til våre misjonsfellesskap

Regjeringen har besluttet å videreføre alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av korona-virus i Norge frem til og med 13. april.

Det betyr blant annet at kulturarrangement, som mye av vår virksomhet kommer inn under, er forbudt både innendørs og utendørs i nevnte tidsrom. Av denne grunn, og at vi i tillegg ønsker å delta i den nasjonale dugnad for å hindre spredning av koronaviruset, regner vi med alle våre misjonsfellesskap følger dette forbud.  

Selv om mye av vår virksomhet har en pause, vil vi oppmuntre hver enkelt til å vise omsorg for andre mennesker i en krevende tid.

Kjærlighet oppfinnsom gjør
Gud vil åpne meg en dør
Jeg meg med en glad vil glede
Med en sorgfull vil jeg grete
Virke sådan i det stille
Det var det jeg gjerne ville

                               Sangboken 719  

Vi må også tenke på vårt eget gudsliv i en tid der møtevirksomheten ligger nede. Først og fremst ved å lese i bibelen. Også oppbyggelig litteratur og tilgjengelige stoff via nlm.no, kan være til hjelp. Det samme med Logos bibelundervisning, og opptak fra flere av våre forsamlinger, som finnes på nettet.  

Vi må heller ikke glemme givertjenesten i en svært krevende tid for misjonen. Mer informasjon om dette finner du her:

La oss sammen gå i forbønn for land og folk, for de som skal ta viktige avgjørelser og for den verden vi er en del av! 

I en tid som dette er det godt å eie det evig håp. Jesus er vårt håp. I Ham har vi alt vi trenger i denne tid og for evigheten. 

«I di hand er mine tider» (Salme 31.16). Det er en trygg hand å være i for oss alle. Ja, det finnes ikke noe bedre og tryggere sted å være. 

Hilsen fra regionleder: 

https://vimeo.com/400929308