Mobil med Vipps

Takker for giverglede

– Vi opplever at det er mange som ønsker å bidra økonomisk i denne vanskelige tiden. Det er vi veldig takknemlige for, sier Grete Haukelid, markeds- og innsamlingsleder i NLM.

– De siste dagene har vi registrert hele 27 nye avtaler etter helgen. I tillegg har 9 økt sin giveravtale. Dette tror vi skyldes at misjonsvenner ser at dette er en god måte å ordne sin givertjeneste på når man ikke kommer seg på møter, og vi vil gjerne gi en ekstra oppfordring om å tegne seg som fast giver nå, sier Grete Haukelid.

Grete Haukelid
Takknemlig:Markeds- og innsamlingsleder Grete Haukelid gleder seg over flere faste givere. Torgeir Henden

Norsk Luthersk Misjonssamband har årlig omkring 130 millioner kroner i gaveinntekter (i tillegg kommer testamentariske gaver og inntekter fra NLM gjenbruk). Nær 50 millioner av disse er kollekt fra misjonsfellesskap som blir overført til hovedkassen, mens fast givertjeneste utgjør 55,5 millioner av gavene.

 

Nye faste givere

På grunn av korona-krisen er en rekke møter og arrangement blitt avlyst. Muligheten er stor for at resultatet blir bortfall av gaver og kollekter.

– I en slik tid ser vi at fast givertjeneste er det som vil bære økonomien. I tillegg kommer enkeltgaver og faste gaver som kommer via giro og gavekonto, forteller Haukelid. NLM har rundt 6500 faste givere.

 

Digitale innsamlinger

Mange misjonsfellesskap har eget Vipps-nummer som det går an å gi på selv når det ikke er møte. Også NLM sentralt har vippsnummer som nå blir frontet litt ekstra.

– Vi synliggjør vippsnummeret blant annet under gudstjenesten som vises på NLM.no. I tillegg til at vi har opprettet en innsamling på Facebook, noe som privatpersoner og forsamlinger selv også kan gjøre. 

 

Misjonsarbeidet fortsetter

Haukelid tror at mange ønsker å gi en ekstra gave i forbindelse med begrensingene korona-viruset gir NLM. – Samtidig vet vi at mange kan kjenne på en usikkerhet i forbindelse med sin egen private økonomi, og det har vi selvsagt forståelse for.

Selv om mye av arbeidet NLM driver i Norge nå holder stengt, er målet at misjonsarbeidet på felt kan gå omtrent som normalt. – Arbeidet trenger forbønn og gaver, og vi vil takke for alle som bidrar til å vinne verden for Kristus, avslutter Haukelid.