Kvinne nyser i serviett

Dette betyr korona for NLMs arbeid

OPPDATERT 25/03/20: Korona-viruset har vært i stadig utvikling og etter hvert som grepene mot spredning har blitt intensiviert, har NLM vært nødt til å tilpasse seg. Her følger en gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona.

NLM satte beredskap 3. mars. Det betyr at generalsekretær er den som beslutter tiltak. Vi er avhengig av godt samarbeid med alle og ber om at både ansatte og frivillige følger tiltakene.

Etter hvert som tiden går er det viktig at alle opprettholder de gode rutinene. Ved å følge myndighetenes råd kan vi utsette toppen av epidemien og dermed bidra til å skjerme både sårbare grupper og samfunnskritiske funksjoner. Vi må derfor rette oss etter både råd og retningslinjer. Vi understreker viktigheten av at gjeldende råd om karantene følges.

Så følger NLM situasjonen tett og har daglig kontakt med regioner, institusjoner og misjonsfelt for løpende vurderinger.

 

Hold fast på god hygiene

Vi vil starte med å understreke viktigheten av god håndhygiene. Ved våre institusjoner, kontorer og forsamlingslokaler ber vi om at det settes ut synlige dispensere med antibac ved inngangsdørene, i tillegg til at plakater om smittevern henges opp.

Vi ber også alle utøve god hosteetikette. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. I tillegg ber myndighetene alle avstå fra å klemme eller håndhilse.

 

Vurderinger av arrangementer/leirer/samlinger

NLM har hele tiden forholdt seg til myndighetenes forbud mot samlinger med mer enn 500 deltakere. For samlinger med færre deltakere må vi gjøre vurderinger i samsvar med de retningslinjer som gjelder i den aktuelle kommune.

Siden myndighetene nå generelt fraråder samlinger for mer enn fem personer, vil vi fraråde alle offentlige samlinger. Vi anbefaler også at alle leirer avlyses ut april.

Større arrangement på for og (ettersommeren) vil bli vurdert i samsvar med offentlige råd og signaler i løpet april.

 

Hjemmekontor

NLM har oppfordret ansatte til økt bruk av hjemmekontor. Dette forutsetter klarering med nærmeste leder og at jobben kan utføres hjemmefra.

Har du forkjølelse under utvikling skal du oppholde deg hjemme og jobbe derifra. Kontakt din nærmeste leder. Dersom du blir syk, meld fra til leder og se til vanlige regler for egenmelding og sykemelding (personalhåndbok).
Vi oppfordrer også til bruk av de digitale møteverktøy som allerede eksisterer.

 

Vurderinger av reiser

UD fraråder alle reiser utenlands som ikke er strengt nødvendig.
Situasjonen for innenlandsreiser kan forandres fort. Det oppfordres til at alle møter og samlinger vurderes om de er strengt nødvendig at må skje fysisk og at de skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

 

Gjør løpende vurderinger

Disse tiltakene gjelder inntil videre. Endringer kan skje raskt ut fra ny informasjon og retningslinjer som blir gitt fra det offentlige. Vi vil følge situasjonen tett og kommer tilbake med oppdaterte råd og vurderinger etter hvert som situasjonen utvikler seg.