To menn har bibelstudium over internett

Dette betyr korona for arbeidet vårt

Bekjempelsen av koronaviruset har satt sitt preg på hele Norge i over et år. Her følger en oppdatert gjennomgang av regelverk og håndteringen av pandemien.

NB! Misjonssambandets smittevernsveiledere finner du her.

Oppdatert 10.06.2021:

Helt siden mars 2020 har Misjonssambandet løpende håndtert koronasituasjonen. Vi er fortsatt avhengig av godt samarbeid med alle og ber om at både ansatte og frivillige følger tiltakene som til enhver tid er gjeldende.

Selv om vi nå håper å befinne oss i pandemiens sluttfase, er det fortsatt viktig at vi alle opprettholder de gode rutinene. Selv om flere nå er vaksinert – eller på annet vis regnes som beskyttet – gjelder de samme reglene for alle ved offentlige arrangement. Ved å følge myndighetenes råd kan vi bidra til å skjerme både sårbare grupper og samfunnskritiske funksjoner. Derfor vil vi rette oss etter både råd og retningslinjer. Vi understreker viktigheten av at gjeldende råd om karantene og eventuelt isolasjon følges.

Så følger Misjonssambandet situasjonen tett og har daglig kontakt med regioner, institusjoner og misjonsfelt for løpende vurderinger.

 

Hold fast på god hygiene

Vi vil starte med å understreke viktigheten av god håndhygiene. Ved våre institusjoner, kontorer og forsamlingslokaler ber vi om at det settes ut synlige dispensere med antibac ved inngangsdørene, i tillegg til at plakater om smittevern henges opp. Det må også utøves god hosteetikette. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. I tillegg ber myndighetene alle avstå fra å klemme eller håndhilse.

 

Vurderinger av arrangementer/leirer/samlinger

Regjeringens gjenåpningsplan er i rute, men for at de neste trinnene skal kunne skjer er det viktig at anbefalinger og forskrifter overholdes. Fortsatt er det hovedregelen om minsteavstand på en meter fra skulder til skulder som gjelder. Avstandskravet gjelder i alle retninger. Alle anbefalinger fra myndighetene bør etterleves.

For leir og arrangement av lengre varighet viser vi til smittevernveilederen til Folkehelseinsituttet: Organiserte fritidsaktiviteter - FHI

 

For arrangement gjelder følgende:

Fra 27.05. gjelder følgende nasjonale forskrifter vedrørende antall som kan være til stede ved arrangementer: (Sjekk ALLTID med egen kommune om strengere regler gjelder lokalt)

  • Generelt gjelder bestemmelsen om maksimum 50 personer til stede på innendørs arrangement
  • Når alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser, kan det være 200 personer til stede ved innendørs arrangement.
  • På utendørs arrangement er tallet også 200 personer, men det åpnes for inntil 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Når mer enn 200 personer er til stede samtidig, skal deltakerne fordeles i grupper på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

 

Tidligere anbefaling om å ikke krysse kommunegrenser for å delta på arrangement er endret til en oppfordring til å vise forsiktighet og planlegge av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommer dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Ved gjennomføringer av alle arrangementer og samlinger, skal Misjonssambandets smittevernveileder legges til grunn (merk særlig at oppmøte må registreres med navn og telefonnummer for samtlige som deltar, og at tilstrekkelig plass til å overholde krav om avstand overstyrer tillatt maksimumsantall). Det skal ikke foregå mingling.

Vær også obs på at for aktiviteter på f.eks. leir, der fysisk nærhet eller berøring er nødvendig for gjennomføring, gjelder egne regler. De er beskrevet i smittevernsveilederne.

 

Bruk av kontor og hjemmekontor

Som en følge av skjerpede tiltak er hjemmekontor hovedregel for alle ansatte som har praktisk mulighet til dette. For dem som av praktiske grunner ikke kan arbeide fast hjemmefra, for eksempel hvis man er avhengig av utstyr og fasiliteter skal oppmøte på kontor avklares, evt dokumenteres, med nærmeste leder.

Det skal også begrenses til det nødvendige med å ta inn gjester på kontor og møterom.

Har du forkjølelse under utvikling skal du uansett oppholde deg hjemme og jobbe derifra. Kontakt din nærmeste leder. Dersom du blir syk, meld fra til leder og følg vanlige regler for egenmelding og sykemelding (se personalhåndbok). Testing bør skje raskt ved mistanke om smittetilfeller. Karantene- og isolasjonsbestemmelser skal følges.

Vi oppfordrer også til bruk av de digitale møteverktøy som allerede eksisterer.

 

Vurderinger av reiser

UD fraråder alle reiser utenlands (til både «gule» og «røde» land) som ikke er strengt nødvendig.

Arbeidsreiser innenlands som er nødvendige kan gjennomføres. Dette avklares med nærmeste leder. Det oppfordres til at alle møter og samlinger vurderes om de er strengt nødvendig at må skje fysisk og at de skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

 

Gjør løpende vurderinger

Disse tiltakene gjelder inntil videre. Endringer kan skje raskt ut fra ny informasjon og retningslinjer som blir gitt fra det offentlige. Vi vil følge situasjonen tett og kommer tilbake med oppdaterte råd og vurderinger etter hvert som situasjonen utvikler seg.