To menn har bibelstudium over internett

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Bekjempelsen av koronaviruset har satt sitt preg på hele Norge de siste månedene. Fra november er smitteverntiltak blitt strengere. Her følger en oppdatert gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona.

NB! NLMs smittevernsveiledere finner du her.

Oppdatert 9. november 2020:

NLM satte beredskap 3. mars. Det betyr at generalsekretær er den som beslutter tiltak. Vi er avhengig av godt samarbeid med alle og ber om at både ansatte og frivillige følger tiltakene som til enhver tid er gjeldende.

Etter hvert som tiden går er det viktig at alle opprettholder de gode rutinene. Ved å følge myndighetenes råd kan vi bidra til å skjerme både sårbare grupper og samfunnskritiske funksjoner. Derfor vil vi rette oss etter både råd og retningslinjer. Vi understreker viktigheten av at gjeldende råd om karantene og eventuelt isolasjon følges.

Så følger NLM situasjonen tett og har daglig kontakt med regioner, institusjoner og misjonsfelt for løpende vurderinger.

 

Hold fast på god hygiene

Vi vil starte med å understreke viktigheten av god håndhygiene. Ved våre institusjoner, kontorer og forsamlingslokaler ber vi om at det settes ut synlige dispensere med antibac ved inngangsdørene, i tillegg til at plakater om smittevern henges opp.

Vi ber også alle utøve god hosteetikette. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. I tillegg ber myndighetene alle avstå fra å klemme eller håndhilse.

 

Vurderinger av arrangementer/leirer/samlinger

Regjeringen har med virkning fra 9.11.2020 innført nye og strengere krav til antall og seteutrustning ved offentlige arrangementer innendørs. Det er ingen endringer i minstekravet til avstand mellom deltakerne: Fortsatt er det hovedregelen om minsteavstand på en meter fra skulder til skulder som gjelder. Avstandskravet gjelder i alle retninger.

Det er en endring i hovedregelen for antall deltakere: Maksimum 50 deltakere.

Det er ett unntak fra denne hovedregelen. Unntaket gjelder dersom sitteplassene er fastmonterte. Da kan man sitte på annethvert sete selv om minsteavstand skulder til skulder blir mindre enn én meter. Har salen et setearrangement som er i tråd med definisjonen av fast sete, er også maksimum antall deltaker 200. Men da kan det ikke sitte personer i mer enn halvparten av de tilgjengelige setene.

Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker selv om disse er festet i gulvet.

Merk at den enkelte kommune kan innføre lokale forskrifter som inneholder strengere bestemmelser om både antall og serieplassering på offentlige arrangementer.

For at slike samlinger kan gjennomføres, må NLMs smittevernveileder for slike samlinger legges til grunn (merk særlig at oppmøte må registreres med navn og telefonnummer for samtlige som deltar, og at tilstrekkelig plass til å overholde krav om avstand overstyrer tillatt maksimumsantall).

Det er også viktig å understreke at det ikke er kommet endringer som rammer barne- og ungdomsarbeidet vårt.

Vær også obs på at for aktiviteter på f.eks. leir, der fysisk nærhet eller berøring er nødvendig for gjennomføring, gjelder egne regler. De er beskrevet i smittevernsveilederne.

I tillegg må det gjøres vurderinger i samsvar med de retningslinjer som gjelder i den aktuelle kommune.

 

Kontor vs. hjemmekontor

Som en følge av økt smittespredning legger vi nå til rette for hjemmekontor for alle ansatte som har praktisk mulighet til dette. For dem som av praktiske grunner ikke kan arbeide fast hjemmefra, for eksempel hvis man er avhengig av utstyr og fasiliteter skal oppmøte på kontor avklares, evt dokumenteres, med nærmeste leder.

Har du forkjølelse under utvikling skal du uansett oppholde deg hjemme og jobbe derifra. Kontakt din nærmeste leder. Dersom du blir syk, meld fra til leder og følg vanlige regler for egenmelding og sykemelding (se personalhåndbok). Testing bør skje raskt ved mistanke om smittetilfeller. Karantene- og isolasjonsbestemmelser skal følges.

Vi oppfordrer også til bruk av de digitale møteverktøy som allerede eksisterer.

 

Vurderinger av reiser

UD fraråder alle reiser utenlands (til både «grønne» og «røde» land) som ikke er strengt nødvendig.

Arbeidsreiser som er nødvendige kan gjennomføres. Dette avklares med nærmeste leder. Det oppfordres til at alle møter og samlinger vurderes om de er strengt nødvendig at må skje fysisk og at de skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

 

Gjør løpende vurderinger

Disse tiltakene gjelder inntil videre. Endringer kan skje raskt ut fra ny informasjon og retningslinjer som blir gitt fra det offentlige. Vi vil følge situasjonen tett og kommer tilbake med oppdaterte råd og vurderinger etter hvert som situasjonen utvikler seg.