To menn har bibelstudium over internett

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Bekjempelsen av koronaviruset har satt sitt preg på hele Norge i snart et år. Fra november ble smitteverntiltak strengere. Her følger en oppdatert gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona.

NB! NLMs smittevernsveiledere finner du her.

Oppdatert 20. januar 2021:

NLM har arbeidet med å håndtere koronasituasjonen siden vi satte beredskap 3. mars 2020. Det er generalsekretær som beslutter tiltak. Vi er avhengig av godt samarbeid med alle og ber om at både ansatte og frivillige følger tiltakene som til enhver tid er gjeldende.

Etter hvert som tiden går er det viktig at alle opprettholder de gode rutinene. Ved å følge myndighetenes råd kan vi bidra til å skjerme både sårbare grupper og samfunnskritiske funksjoner. Derfor vil vi rette oss etter både råd og retningslinjer. Vi understreker viktigheten av at gjeldende råd om karantene og eventuelt isolasjon følges.

Så følger NLM situasjonen tett og har daglig kontakt med regioner, institusjoner og misjonsfelt for løpende vurderinger.

 

Hold fast på god hygiene

Vi vil starte med å understreke viktigheten av god håndhygiene. Ved våre institusjoner, kontorer og forsamlingslokaler ber vi om at det settes ut synlige dispensere med antibac ved inngangsdørene, i tillegg til at plakater om smittevern henges opp.

Vi ber også alle utøve god hosteetikette. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. I tillegg ber myndighetene alle avstå fra å klemme eller håndhilse.

 

Vurderinger av arrangementer/leirer/samlinger

Regjeringen viderefører fra 20.1 strenge krav til antall og seteutrustning ved offentlige arrangementer innendørs. Det gis noen lettelser for barn og unge under 20 år. For samlinger for voksne er det ingen endringer i minstekravet til avstand mellom deltakerne: Fortsatt er det hovedregelen om minsteavstand på en meter fra skulder til skulder som gjelder. Avstandskravet gjelder i alle retninger.

  • Fra og med 4.1.2021 har regjeringen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i vår sammenheng er. Merk at avstandskravene nevnt senere gjelder uansett antall tilstedeværende:

a)       Maksimum 10 til stede samtidig når tilhørere ikke sitter i fastmonterte seter.

 

b)      Maksimum 200 til stede når alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Da kan deltakerne sitte på annethvert sete selv om minsteavstand skulder til skulder blir mindre én meter.

 

c)       Maksimum 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter

 

d)      Maksimum 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 

Definisjoner:

  • Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete.
  • Disse regnes ikke som fastmontert. Stoler som er lenket sammen i rekke og enkelt kan hektes fra hverandre. Stoler som er skrudd sammen i rader og ikke forankret i gulvet og derfor kan flyttes i hele rader.
  • Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom disse ikke er individuelle seter.
  • Det vil heller ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte. 

Merk at den enkelte kommune kan innføre lokale forskrifter som inneholder strengere bestemmelser om både antall og serieplassering på offentlige arrangementer.

For at slike samlinger kan gjennomføres, må NLMs smittevernveileder for slike samlinger legges til grunn (merk særlig at oppmøte må registreres med navn og telefonnummer for samtlige som deltar, og at tilstrekkelig plass til å overholde krav om avstand overstyrer tillatt maksimumsantall).

Vær også obs på at for aktiviteter på f.eks. leir, der fysisk nærhet eller berøring er nødvendig for gjennomføring, gjelder egne regler. De er beskrevet i smittevernsveilederne.

I tillegg må det gjøres vurderinger i samsvar med de retningslinjer som gjelder i den aktuelle kommune.

 

Kontor vs. hjemmekontor

Som en følge av skjerpede tiltak er hjemmekontor hovedregel for alle ansatte som har praktisk mulighet til dette. For dem som av praktiske grunner ikke kan arbeide fast hjemmefra, for eksempel hvis man er avhengig av utstyr og fasiliteter skal oppmøte på kontor avklares, evt dokumenteres, med nærmeste leder.

Det skal også begrenses til det nødvendige med å ta inn gjester på kontor og møterom.

Har du forkjølelse under utvikling skal du uansett oppholde deg hjemme og jobbe derifra. Kontakt din nærmeste leder. Dersom du blir syk, meld fra til leder og følg vanlige regler for egenmelding og sykemelding (se personalhåndbok). Testing bør skje raskt ved mistanke om smittetilfeller. Karantene- og isolasjonsbestemmelser skal følges.

Vi oppfordrer også til bruk av de digitale møteverktøy som allerede eksisterer.

 

Vurderinger av reiser

UD fraråder alle reiser utenlands (til både «grønne» og «røde» land) som ikke er strengt nødvendig.

Arbeidsreiser innenlands som er nødvendige kan gjennomføres. Dette avklares med nærmeste leder. Det oppfordres til at alle møter og samlinger vurderes om de er strengt nødvendig at må skje fysisk og at de skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

 

Gjør løpende vurderinger

Disse tiltakene gjelder inntil videre. Endringer kan skje raskt ut fra ny informasjon og retningslinjer som blir gitt fra det offentlige. Vi vil følge situasjonen tett og kommer tilbake med oppdaterte råd og vurderinger etter hvert som situasjonen utvikler seg.