Kvinne nyser i serviett

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Bekjempelsen av koronaviruset har satt sitt preg på hele Norge de siste månedene. Her følger en gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona.

NB! NLMs smittevernsveiledere finner du her.

NLM satte beredskap 3. mars. Det betyr at generalsekretær er den som beslutter tiltak. Vi er avhengig av godt samarbeid med alle og ber om at både ansatte og frivillige følger tiltakene som til enhver tid er gjeldende.

Etter hvert som tiden går er det viktig at alle opprettholder de gode rutinene. Ved å følge myndighetenes råd kan vi bidra til å skjerme både sårbare grupper og samfunnskritiske funksjoner. Derfor vil vi rette oss etter både råd og retningslinjer. Vi understreker viktigheten av at gjeldende råd om karantene følges.

Så følger NLM situasjonen tett og har daglig kontakt med regioner, institusjoner og misjonsfelt for løpende vurderinger.

 

Hold fast på god hygiene

Vi vil starte med å understreke viktigheten av god håndhygiene. Ved våre institusjoner, kontorer og forsamlingslokaler ber vi om at det settes ut synlige dispensere med antibac ved inngangsdørene, i tillegg til at plakater om smittevern henges opp.

Vi ber også alle utøve god hosteetikette. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. I tillegg ber myndighetene alle avstå fra å klemme eller håndhilse.

 

Vurderinger av arrangementer/leirer/samlinger

NLM forholdt seg først til myndighetenes forbud mot samlinger med mer enn 500 deltakere, og dernest til forbudet mot samlinger for flere enn fem personer. Fra og med 15. juni er det åpnet for samlinger for inntil 200 personer. For at slike samlinger kan gjennomføres, må NLMs smittevernveileder for slike samlinger legges til grunn (merk særlig at oppmøte må registreres med navn og telefonnummer for samtlige som deltar, og at tilstrekkelig plass til å overholde krav om avstand overstyrer tillatt maksimumsantall).

Vær også obs på at for aktiviteter på f.eks. leir der fysisk nærhet eller berøring er nødvendig for gjennomføring, gjelder egne regler. De er beskrevet i smittevernsveilederne.

I tillegg må det gjøres vurderinger i samsvar med de retningslinjer som gjelder i den aktuelle kommune.

 

Kontor vs. hjemmekontor

Som hovedregel skal kontoret ( normalt arbeidssted) være arbeidsted. For dem som har  eget cellekontor kan smittevernet ivaretaes på en forsvarlig måte. Det er likevel unntak fra hovedregelen. De som er i riskogrupper (enten på grunn av alder eller underliggende sykdommer), de som er avhengig av å reise med offentlig transport  for å komme seg på arbeid og de som deler kontor med flere. Her vil leder gjøre individuelle avtaler og se på løsninger. Ved lokale smitteutbrudd kan det bli aktuelt å pålegge hjemmekontor for de som er berørte.

Har du forkjølelse under utvikling skal du oppholde deg hjemme og jobbe derifra. Kontakt din nærmeste leder. Dersom du blir syk, meld fra til leder og se til vanlige regler for egenmelding og sykemelding (personalhåndbok). Testing bør skje raskt ved mistanke om smittetilfeller. Karantene- og isolasjonsbestemmelser skal følges.

Vi oppfordrer også til bruk av de digitale møteverktøy som allerede eksisterer.

 

Vurderinger av reiser

UD fraråder alle reiser utenlands (til både «grønne» og «røde» land) som ikke er strengt nødvendig. Situasjonen for innenlandsreiser kan forandres fort. Det oppfordres til at alle møter og samlinger vurderes om de er strengt nødvendig at må skje fysisk og at de skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

 

Gjør løpende vurderinger

Disse tiltakene gjelder inntil videre. Endringer kan skje raskt ut fra ny informasjon og retningslinjer som blir gitt fra det offentlige. Vi vil følge situasjonen tett og kommer tilbake med oppdaterte råd og vurderinger etter hvert som situasjonen utvikler seg.