Light bulb

Uttalelse fra barne- og ungdomsrådet (BUR)

Etter å ha ringt rundt til ledere i barne- og ungdomslag ønsker BUR i NLM region øst å si noe om utfordringer og muligheter.

NLM region øst sitt barne- og ungdomsråd (BUR)* er veldig takknemlige for all frivillig innsats som legges ned lokalt i barne- og ungdomsarbeidet.
For oss er det oppmuntrende å høre om det gode arbeidet dere gjør og vi ønsker å være en ressurs for dere. Samtidig ønsker vi å komme med innspill og oppfordringer for barne- og ungdomsarbeid i en ny tid.
.

Ledere – en viktig rolle

Gjennom din innsats får dagens unge høre de gode nyhetene om Guds frelse og misjon. Alt kristent arbeid er avhengig av Guds Ånd, og han ønsker å bruke gode og villige ledere som vil lede og tjene etter hans hjerte. Derfor håper vi dere også tar dere tid til pauser, til personlig og åndelig utvikling.

Lederutvikling er en satsning i regionen. Mye står og faller på lederskap, og i en tid der ting forandrer seg raskt, må vi leve i stadig fornyelse og utvikling. Dette gjør seg ikke selv, men må prioriteres og jobbes med av den enkelte. Vi vil gjerne trekke frem lederkonferansen Fellesskap 20 i april, og Regionkonferansen i juni som gode arenaer for at dere lagslederne kan få påfyll og ny inspirasjon.

En utfordring vi stadig hører er at det er ledermangel. Ledermangelen må primært løses lokalt, og en må da begynne tidlig med lederrekruttering. Investere i ledere, bruke tid med dem og gi dem oppgaver de kan mestre. La de tidlig få medbestemmelse. Slipp de til i styrer, eller der hvor beslutninger tas, og la de gjøre ting på sin måte.

Er det noen nye du kan utfordre til å lede noe, eller spør du de samme igjen og igjen? BUR er også opptatt av god representasjon av begge kjønn i styrer, blant ledere og som forkynnere.

Benytt deg av lederressursen ungleder.no, eller send ungdommer på det regionale tilbudet Ung:Disippel. Jesus var Mester, som lærte opp sine disipler. Han delte sitt budskap med mange, men investerte i noen få. Er dette noe du kan prøve ut der du er? Hvem kan du lære opp?

Misjon – fokus i hverdagen

De som tar imot Jesus i Norge i dag, referer gjerne til enkeltpersoner som så dem, og gikk sammen med dem til Jesus og hans ord. Vi kaller dette gjerne for relasjonsfokusert hverdagsmisjon. Vi er alle kalt til å være vitner for vår neste (Apg 1,8; 4,20).

Som lagsledere har vi unike muligheter til å møte unge, og vise dem både i ord og handling hvem Jesus er. Fortell dem ditt personlige vitnesbyrd om hva Jesus har forandret i livet ditt, og vis dem hva det betyr i praksis. 

Vi håper leirarbeidet er en ressurs for det lokale arbeidet. At dere kjenner leirlederne, setter opp leir i semesterprogrammet, og gjerne tar med dere laget på leir. Leir skaper unike møtepunkter mellom voksne og unge, og alle kan være ledere på leir, kanskje noen nye foreldre kan utfordres?

Vi vil oppfordre alle til å sjekke ut leirprogrammet for de lokale leirstedene, og bidra til å skape nye, positive muligheter gjennom å samarbeide med og møte andre leirledere.

Jesus var Mester, som lærte opp sine disipler. Han delte sitt budskap med mange, men investerte i noen få. Er dette noe du kan prøve ut der du er? BUR

Nye ressurser tilgjengelig

Mange synes det er krevende å holde andakter for barn. NLM ung ga i fjor ut flere nye ressurser, blant annet «Aldri Alene» for tweens, og «Kort og godt» for de i førskolealder. Det gis fortsatt ut MaxHjelp-hefter, og Superblink-bladet er en strålende ressurs! Du finner mer info om dette på nlmung.no.

For ungdom finnes det mange andakter tilgjengelig for gjenfortelling på iTro.no, og «Levende Tro»-hefter utgis hvert semester for bibelgrupper. For ungdomsledere har det kommet et bra ressurshefte som heter «Ta vare på hverandre» som er en veiledning i hvordan møte ungdom sine spørsmål og utfordringer. Se nlmung.selz.com for å kjøpe ressursene.

Det er mulig å melde inn laget og søke Frifond-støtte for de ressursene som en ønsker å kjøpe inn.

Ta kontakt med oss

Det finnes ingen fasit på hvordan drive et godt barne- eller ungdomsarbeid. Vårt tips er å samle dere rundt en interesse dere som ledere synes er gøy å holde på med, og vær kreative.

Noen ganger kan en oppleve å stå litt fast. regionkontoret er de tilgjengelig for spørsmål, eller rådgiving i hvordan utvikle arbeidet videre.

Hvor går vi?

Til slutt vil vi utfordre dere til å spørre dere selv hvor dere står med lagsarbeidet i dag, og hvilke mål ønsker dere å sette dere for arbeidet videre? Det kan være utfordrende å drive lagsarbeid, men vi må se på mulighetene som allerede eksisterer og hva vi sammen kan skape fremover.

Takk for at du står i arbeidet, både når det er krevende og når det er givende. Guds velsignelse over tjenesten.

Hilsen barne- og ungdomsrådet i NLM region øst v/leder Vibeke O. Aasrum og leder NLM ung region øst Gjermund Nordhus

Henvendelser til barne- og ungdomsrådet kan sendes til Gjermund Nordhus på gnordhus@nlm.no.

*BUR sin oppgave er å lede barne- og ungdomsarbeidet mellom regionårsmøtene gjennom å være et rådgivende organ for regionstyret og regionadministrasjonen. Det siste året har BUR søkt å ha et ekstra fokus på lagsarbeidet.