Fire puslespillbrikker

Viktige brikker søkes

Vi gleder oss over at mange vil være med på leir!

Et tilbakeblikk på fjoråret viser at omlag 765 deltakere var med på en eller flere av NLM Midt-Norges 26 leirer i 2019. Blant annet på Vi over 60, Aktivitetsleir på Val, Vinterleir på Søvassli, Plask og juleverkstedleirene ble deltakerlistene raskt fylt opp. Noen av de påmeldte ble stående på venteliste. Selvfølgelig er det ønskelig at alle som vil skal få være med på leir, men noen ganger må vi dessverre si nei på grunn av plassmangel, eller rett og slett fordi vi har for få ledere. Det siste kan vi gjøre noe med!

 

Hjelpeledere

Vi er heldige og får ofte henvendelser fra ungdommer som ønsker å være hjelpeledere på leirene for de yngste. NLM ønsker å utruste og gi ledertrening til framtidens barne- og ungdomsledere, og tenåringene gjør en verdifull innsats med å leke med ungene og hjelpe til ved ulike aktiviteter. De fungerer også som forbilder for de yngre.

For å gi den nødvendige tryggheten for både deltakere og hjelpeledere er vi avhengige av trygge voksne i ledergruppen som kan se de unge, ta seg tid til en prat, og dele tro og livserfaring med dem i løpet av leirhelga.

 

Hvem passer som leirledere?

Det er bruk for mange slags leirledere, og alder er ingen hindring! Spredning i alderssammensetningen er tvert imot en fordel. Noen er myndige og kan holde orden på en vilter flokk, andre er kreative/musikalske/lekne eller gode til å ta seg av ungene som holder seg litt i bakgrunnen. Det er ofte til hjelp når flere av lederne kjenner hverandre litt fra før og kan fordele oppgaver og ansvar etter den enkeltes gaver og personlighet.

Kan du tenke deg å sette av ei helg i året til leir? Kan du og noen venner tenke dere å være leirledere sammen? Tilbakemeldinger vi får fra deltakere forteller oss at mange får en dypere forståelse av hva kristen tro handler om på grunn av det som er blitt formidlet til dem på leir. Dette er virkelig verdt å være med på! Ta kontakt med Leder Ung, Jørgen Greve, jgreve@nlm.no for nærmere informasjon om oppgaven.

 

Kommende leirer

Leirkalender med vårhalvårets barne-og ungdomsleirer kan lastes ned HER. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Oversikt over kommende leirer finnes under fanen «Leir» på www.nlm.no/midt-norge. Oppdateringer kommer også på NLM Midt-Norges Facebookside og på Instagram: nlmungmidtnorge. Følg med på nyheter der!