Blomster

Takk

Vi ønsker å rette en stor takk til våre annonsører!

Annonsene er viktige for oss, for å kunne ha økonomi til å sende informasjon om arbeidet NLM står i. NLM region nordvest har et aktivt misjonsarbeid både i vår region og også gjennom våre ca 20 utsendinger til andre deler av verden. 

Vi ønsker å takke våre annonsører for støtten i 2019. Hjertelig takk!

 

annonsører
Nordvest