NLM ungs landsmøte 2019

Resultater fra NLM ungs landsmøte

Resultatene fra NLM ungs landsmøte 25. oktober er klare

NLM ungs landsmøte ble avholdt på Fjellhaug i Oslo 25. oktober, samme helg som fagdagen "Ta vare på hverandre" på fredag og endagskonferanse "Etterlyst" på lørdag. 

Vedtektsendringer

Opp til behandling var spørsmålet om NLM ung skulle endre vedtektene slik at landsmøtet skulle gå fra å avholdes hvert år, til å nå avholdes hvert andre år. Dette forslaget ble vedtatt. Det førte også til at medlemmene som ble valgt inn til de ulike demokratiske organene i NLM ung - landsstyret, valgkomite og kontrollkomite - på landsmøtet ble valgt for fire år for faste medlemmer og to år for varamedlemmer. 

 VEDTEKTER FOR NLM UNG - oppdatert 2019.pdf

Valgresultater

Faste medlemmer av landsstyret: Det ble valgt to kandidater som faste medlemmer av NLM ungs landstyre for fire år. Resultatet var at Mons Gunnar Selstø og Dordi-Anna Apeland hadde flest stemmer og ble valgt inn.

Varamedlemmer av landsstyret: Det ble valgt inn fem varamedlemmer av NLM ungs landsstyret for to år. Opptellingen visste følgende resultat:

1. varamedlem Sunniva Fuglestveit.

2. varamedlem - Andreas Gjøra.

3.varamedlem - Aina Seilskjær Granberg.

4.varamedlem - Eivind Bø.

5.varamedlem Eilin Aasland.

Valgkomité: Det ble valgt inn to faste medlemmer og to varamedlemmer av NLM ungs valgkomité. Resultatet viser at Silje Espeland og Øyvind Sollien ble valgt som faste medlemmer i fire år. ​ 1. varamedlem ble Synnøve Røysland og 2. varamedlem Arne Meier, de ble valgt for to år.

Kontrolkomité: Det ble valgt inn to faste medlemmer og to varamedlemmer av NLM ungs kontrollkomité. Resultatet viser at Terje Fauske og Ingvild Veggeland ble valgt som faste medlemmer i fire år. ​1. varamedlem ble Ole Eivind Osestad-Røvik og 2. varamedlem Karoline Lodden Næss, de ble valgt for to år.

 

25.10.19 Protokoll NLM ungs landsmøte.pdf