Hildegunn Solheim

Misjonshuset i Haugesund

Nyansatt i misjonshuset Haugesund.

Fra 01.08.2019 ble Hildegunn K. Solheim ansatt i 50 % stilling i region sørvest. Hun skal ha 40 % stilling som forsamlingsarbeider på Misjonshuset i Haugesund, og 10 % stilling som barne- og ungdomsarbeider i regionen.

Hildegunn sluttet som rektor på Danielsen ungdomsskole Haugesund i sommer, etter å ha vært der i 7 år. Hun fortsetter som timelærer på samme skole.

Jeg spurte Hildegunn hva hun tenker om sin nye stilling, og hva arbeidsoppgaver hun ser for seg at hun skal ha:

– Jeg tenker at nå når Misjonshuset har fått et nytt bygg, så er det veldig viktig å ha en person som kan være bindeledd mellom Misjonshuset og KVH, siden det er samme bygg som skal romme både bedehus og vgs.

Jeg ønsker å være med på å bygge relasjoner, både innad og også utad. Ønsker å være dette bindeleddet, og ser for meg et godt samarbeid mellom Misjonshuset og KVH!

Det blir også litt leirarbeid på meg, så om noen skal på leir på Solgry, kan det være at de treffer på meg der, enten som taler, eller som leirsjef.